gototop
Home » วันหยุดประจำปี 2555

Skype SoftbizPlus

call softbizplus

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
วันหยุดบริษัทฯ ประจำพุทธศักราช 2560

alt

วันในสัปดาห์ วันที่ เหตุการณ์ ซอฟท์บิส ธนาคาร ราชการ
อาทิตย์ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่ วันหยุด วันหยุด วันหยุด
จันทร์ 2 มกราคม ชดเชย วันขึ้นปีใหม่ วันหยุด วันหยุด วันหยุด
พุธ 7 มีนาคม วันมาฆบูชา วันหยุด วันหยุด วันหยุด
ศุกร์ 6 เมษายน วันจักรี วันหยุด วันหยุด วันหยุด
จันทร์ 9 เมษายน ครม.ประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษ - วันหยุด วันหยุด
ศุกร์ 13 เมษายน วันสงกรานต์ วันหยุด วันหยุด วันหยุด
เสาร์ 14 เมษายน วันสงกรานต์ วันหยุด วันหยุด วันหยุด
อาทิตย์ 15 เมษายน วันสงกรานต์ วันหยุด วันหยุด วันหยุด
จันทร์ 16 เมษายน ชดเชย วันสงกรานต์ วันหยุด วันหยุด วันหยุด
 อังคาร 1 พฤษภาคม   วันแรงงานแห่งชาติ วันหยุด  วันหยุด -
เสาร์ 5 พฤษภาคม  วันฉัตรมงคล  วันหยุด วันหยุด   วันหยุด
 พุธ  9 พฤษภาคม  วันพืชมงคล - -  วันหยุด
 จันทร์  4 มิถุนายน วันวิสาขบูชา  วันหยุด  วันหยุด   วันหยุด
 อาทิตย์ 1 กรกฎาคม  วันหยุดภาคครึ่งปี ธนาคาร  -  วันหยุด -
 พฤหัสบดี  2 สิงหาคม  วันอาสาฬหบูชา วันหยุด  วันหยุด  วันหยุด
ศุกร์ 3 สิงหาคม วันเข้าพรรษา  -  -  วันหยุด
 อาทิตย์  12 สิงหาคม  วันแม่ วันหยุด  วันหยุด  วันหยุด
จันทร์ 13 สิงหาคม ชดเชย วันแม่ วันหยุด วันหยุด วันหยุด
 อังคาร  23 ตุลาคม วันปิยมหาราช วันหยุด  วันหยุด  วันหยุด
 พุธ  5 ธันวาคม  วันพ่อ วันหยุด  วันหยุด  วันหยุด
จันทร์ 10 ธันวาคม วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ  วันหยุด  วันหยุด  วันหยุด
จันทร์ 31 ธันวาคม วันสิ้นปี  วันหยุด  วันหยุด วันหยุด 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------