Home » ข้อมูล บริษัท
 

  ข้อมูลบริษัท   

 ชื่อบริษัท        บริษัท  ซอฟท์บิส พลัส  จำกัด    เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0105546110995

                        SoftBiz Plus Co.,Ltd ( Group of Company : A-Soft | Application Development co.,ltd.)

 ที่ตั้งสำนักงาน       83/3 หมู่ 3   ถนนเสรีไทย  แขวงคันนายาว   เขตคันนายาว   กรุงเทพฯ  10230

 โทรศัพท์              02-5406201 , 02-5406202 , 02-9198259       โทรสาร      02-5176777

 วัน/เวลาทำการ     วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  เวลา 9.00 - 17.00.      วันเสาร์ เวลา 9.00 -15.00น.  

 ประเภทธุรกิจ       ·   ให้คำปรึกษา และวางระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับองค์กรต่างๆ

                               ·   พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้เหมาะสมกับธุรกิจ ตรงกับงานตามความต้องการ

                               ·   บริการติดตั้งระบบ และเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพ

สินค้าและบริการ     ผลิตและจำหน่าย ซอฟท์แวร์ สำหรับ SME และ ธุรกิจเฉพาะ | Softbiz Accounting Software

SoftBiz Accounting Software   :  โปรแกรมระบบบัญชี ซอฟท์บิส
        - ระบบบัญชีแยกประเภท , ระบบเงินเดือน , ระบบลูกหนี้ , ระบบเจ้าหนี้
        - ระบบสินค้าคงคลัง , ระบบงานขาย/ออกบิล

SoftBiz Application Software   :  โปรแกรมระบบงานธุรกิจเฉพาะ ซอฟท์บิส
        -  ระบบบริหารงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ( Real Estate System )
        -  ระบบบัญชีอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร (Condominium&House Management )
        -  ระบบบริหารงานเช่า สำนักงาน/พล่าซ่า/หอพัก ( Property Rental Software )
        -  ระบบบริหารงานซ่อมบำรุง ( Computerize Maintenance Managemrnt Software )

SoftBiz Tailor Made Software  :   สร้างโปรแกรมตามสั่งสำหรับธุรกิจเฉพาะ
        -  ระบบบริหารงานธุรกิจโบว์ลิ่ง/ร้านอาหาร/สนุกเกอร์ ( ปิยรมย์โบว์ )
        -  ระบบบริหารงานโรงพยาบาล
        -  ระบบบริหารงานปั้มน้ำมัน
        -  ระบบงานบัญชีธุรกิจชิปปิ้ง  ฯลฯ 

แผนที่ีบริษัท