Home » กิจกรรมด้านสังคม
 
Softbiz-CSR กิจกรรมรับผิดชอบทางสังคม

กิจกรรมล่าสุด  ตั้งกองทุน PanBaht.com(1000baht.org)

ที่ผ่านมา บริษัท ซอฟท์บิส พลัส จำกัด ได้ ดำเนินงาน ด้านการคืนรายได้ กลับสู่สังคม มาหลายแนวทาง หลายรูปแบบ  และ นี้คือ รูปแบบใหม่ อีกรูปแบบ ที่ ตั้งใจ ทำให้ กระจายความดีให้มาก และทั่วถึงยิ่งขึ้น

PanBaht.com (1000baht.org)
  คือ กองทุนเพื่อสังคมไทย จัดตั้งโดย ซอฟท์บิส+ ซึ่ง มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 • นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการประกอบธุรกิจของ บริษัท ซอฟท์บิส พลัส จำกัด ตั้งเป็นงินกองทุน
 • ไม่มีการรับบริจาคใดๆทั้งสิน
 • เป็นการทำดี แบบพอเพียง เพื่อในหลวง ของเรา
 • เป็นการคืนรายได้ส่วนหนึ่งไปสู่สังคม ในส่วนต่างๆ ของไทย ที่ มีความจำเป็น
 • สร้างกิจกรรมให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วม ในการทำความดีสู่สังคม โดยอ้อม
 • เป็นแบบอย่างของบริษัทเล็กๆให้องค์กรต่างๆได้เห็น และ นำไปสร้างสรรกันต่อไป
 • เป็น ช่องทางประชาสัมพันธ์ การทำเพื่ิอสังคม ของ บริษัท ซอฟท์บิส พลัส จำกัด
   

แนวทางการดำเนินงาน

 • โดย แนวทางในขั้นแรก จะคัดเลือก องค์กรหรือบุคคลที่ทำงานเพื่อสังคม หรือ ผู้เดือนร้อน
 • แต่ยังขาดการสนับสนุนและช่วยเหลือ หรือมีการทำงานและแนวคิดที่น่านับถือน่าประทับใจ หรือน่าจะให้ความช่วยเหลือ
 • ซึ่ง ทางกองทุน Panbaht.com(1000baht.org) จะมอบเงิน ให้ รายละ 1,000 บาท(ขั้นต่ำ)  ซึ่ง จะคัดเลือกให้ ทุนอย่างน้อย เดือนละ 1 ราย

ผลการดำเนินงานประจำเดือน

ทนุบำรุงศาสนา ...

 

ร่วมบริจากเงิน, ทำบุญ, ทอดกฐิน, ทอดผ้าป่า ตามเทศกาลและในโอกาส ต่างๆ

 

แจกหนังสือธรรมะ ...

หนังสือยิ้มน้อยๆในใจ'54 หนังสือ ใจดีสู้เสือ/2553 หนังสือ โชคดี/2552 หนังสือ ธรรมะทะลุโลก...ท่านพ่อลี
 

สนับสนุนกีฬาชุมชน ...

 

ร่วมสร้างสนามกีฬาชุมชน และสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา