Home » กิจกรรม » กองทุนพันบาท โดย ซอฟท์บิส+ ครั้งที่ 8 เดือน สิงหาคม 2554 บริจาคให้ "บ้านโฮมฮัก" | มูลนิธิ สุธาสินี น้อยอินทร์ เพื่อเด็กและเยาวชน (ครั้งที่2)

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
กองทุนพันบาท โดย ซอฟท์บิส+ ครั้งที่ 8 เดือน สิงหาคม 2554 บริจาคให้ "บ้านโฮมฮัก" | มูลนิธิ สุธาสินี น้อยอินทร์ เพื่อเด็กและเยาวชน (ครั้งที่2)

            

        กองทุนพันบาท โดย ซอฟท์บิส+ ประจำเดือนแห่งวันแม่ สิงหาคม 2554 ขอบริจาคให้สุดยอดแห่งหัวใจแม่ คุณติ๋ว ณ "บ้านโฮมฮัก" มูลนิธิ สุธาสินี น้อยอินทร์ เพื่อเด็กและเยาวชน เป็นครั้งที่2 ต่อเนื่องจากเดือนที่แล้ว สำหรับผู้สนใจการบริจาคดูเพิ่มเติมได้ที่  banhomehug.org