Home » กิจกรรม » กองทุนพันบาท โดย ซอฟท์บิส+ ครั้งที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2554 | ทำบุญ วัดพระบาทน้ำพุ (กองทุนอาทรประชานาถ) และบริจาคช่วยผู้ประสบอุทกภัย 54 (ครอบครัวข่าว3)

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
กองทุนพันบาท โดย ซอฟท์บิส+ ครั้งที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2554 | ทำบุญ วัดพระบาทน้ำพุ (กองทุนอาทรประชานาถ) และบริจาคช่วยผู้ประสบอุทกภัย 54 (ครอบครัวข่าว3)

 

        

         กองทุนพันบาท โดย ซอฟท์บิส+ ครั้งที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2554 ยังอยู่ในช่วงเทศกาลทำบุญ(ทอดกฐิน) จึงทำบุญเข้ากองทุนอาทรประชานาถ โดย พระอุดมประชาทร  ( อลงกต   ติกฺขปญฺโญ ) วัดพระบาทน้ำพุ  จังหวัดลพบุรี โดย โอนเข้า บัญชี 1,000 บาท ในวันที่  4/11/2554 (ตาม สลิป) ... สนใจบริจาคดูรายละเอียดได้ที่ phrabatnampu.org

 

         และจากสถานะการณ์อุทกภัย ยังสร้างความเดือนร้อนให้ชาวไทยอย่างมาก ซึ่งต้องร่วมมือช่วยเหลือให้ผ่านพ้นไปด้วยกัน กองทุนพันบาท ซอฟท์บิส+ จึงร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอีกครั้ง(แบบเป็นทางการ) ผ่านบัญชี "ครอบครัวข่าว 3 ช่วยผู้ประสบอุทกภัย 54" ต่ออีกเดือน ซึ่งเป็นช่องทางที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง จำนวนเงิน 1,000 บาท ในวันที่  4/11/2554 (ตาม สลิป)