Home » กิจกรรม » กองทุนพันบาท โดย ซอฟท์บิส+ ครั้งที่ 10 เดือน ตุลาคม 2554 | ทำบุญเทศกาลทอดกฐิน และบริจาคเงินช่วยผู้ประสบอุทกภัย 54

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
กองทุนพันบาท โดย ซอฟท์บิส+ ครั้งที่ 10 เดือน ตุลาคม 2554 | ทำบุญเทศกาลทอดกฐิน และบริจาคเงินช่วยผู้ประสบอุทกภัย 54

        

         กองทุนพันบาท โดย ซอฟท์บิส+ ครั้งที่ 10 เดือน ตุลาคม 2554 เป็นเดือนที่ตรงวันออกพรรษาและเทศกาลทอดกฐิน เพื่อเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนา ทีมงานซอฟท์บิส+ ก็ได้ร่วมทำบุญกฐินสามัคี กับ หลายๆ วัด ตามโอกาส

         และจากภัยพิบัติน้ำท่วมยังไม่จบสิ้นและขยายวงกว้าง จึงร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอีกครั้ง(แบบเป็นทางการ) ผ่านบัญชี "ครอบครัวข่าว 3 ช่วยผู้ประสบอุทกภัย 54" เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท ในวันที่ 18/10/2554