Home » กิจกรรม » กองทุนพันบาท โดย ซอฟท์บิส+ ครั้งที่ 7 เดือน กรกฎาคม 2554 บริจาคให้ "บ้านโฮมฮัก" | ครูติ๋ว | มูลนิธิ สุธาสินี น้อยอินทร์ เพื่อเด็กและเยาวชน

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
กองทุนพันบาท โดย ซอฟท์บิส+ ครั้งที่ 7 เดือน กรกฎาคม 2554 บริจาคให้ "บ้านโฮมฮัก" | ครูติ๋ว | มูลนิธิ สุธาสินี น้อยอินทร์ เพื่อเด็กและเยาวชน

        ครบรอบเดือนอีกแล้วครับสำหรับการกิจกรรมด้านสังคม โดยในเดือนนี้ เป็น เดือนแห่งวันอาสาฬหบูชา และเทศกาลเข้าพรรษา ทีมงานก็ได้ร่วมทำบุญกับพระพุทธศาสนาส่วนหนึ่ง

        และที่ตั้งใจใว้ก่อนตั้งกองทุนพันบาท ที่จะมีต้องมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันให้ได้คือ "บ้านโฮมฮัก" โดยคุณติ๋ว ( สุธาสินี น้อยอินทร์ ) ซึ่งขอยกย่องนับถือน้ำใจอันแข็งแกร่งของเธอเป็นอย่างยิ่ง โดยขอเริ่มต้นบริจาคเงินกองทุนพันบาท ประจำเดือน กรกฎาคม 2554 จำนวน 1,000 บาท และจะบริจาคอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเป็นตัวอย่างแก่องค์กรต่างๆให้การเริ่มต้นช่วยเหลือสังคม  สำหรับผู้สนใจ ดูเพิ่มเติมได้ที่  banhomehug.org