Home » พิพิธภัณฑ์ Softbiz History » รวมรูปภาพ ในอดีต ทีมงานที่ผ่านมา
 
รวมรูปภาพ ในอดีต ทีมงานที่ผ่านมา

ภาพแรก ของ ยุคก่อตั้งบริษัท พ.ศ. 2536

 

บูทสาธิตโปรแกรม เอ-ซอฟท์
ในงานอบรมผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร ณ อาคารฐานเศรษฐกิจ(พ.ศ.2543)

 

ทีมงาน เอ-ซอฟท์  ประจำศูนย์บริการลูกค้า พ.ศ. 2543

 

แสดงสินค้างาน Thailand Office Automation 2004 ณ ศูยน์ประชุมสิริกิจ (26-29/8/2547)

  


ภาพ ทีมงาน ปัจจุบัน (2554)

 

    ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ  

 
 ผู้ก่อตั้ง   กรรมการผู้จัดการ

 

  ฝ่ายบริการลูกค้า  

ทีมบริการหลังการขาย ซอฟท์บิส+