Home » ห้องสมุด ซอฟท์บิส+ » คู่มือแผ่นดินไหว สำหรับผู้อยู่ในคอนโดมิเนียม
 
คู่มือแผ่นดินไหว สำหรับผู้อยู่ในคอนโดมิเนียม

คู่มือ รู้ทันแผ่นดินไหว สำหรับผู้อาศัยในตึกสูง
ที่มา ผลกระทบ และวิธีปฏิบัติตัว

 

   

    สำหรับใช้ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ

    และสื่อสารเรื่องการป้องกันภัยกับผู้ใช้อาคารสูง

   Download e-book:  aw.pdf