Home » กิจกรรม » ซอฟท์บิส ร่วม กิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี 2554 เริ่มต้นดี ชีวิตดี ในปีใหม่ ณ วัดเขาจันทน์งาม สีคิ้ว นครราชสีมา

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ซอฟท์บิส ร่วม กิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี 2554 เริ่มต้นดี ชีวิตดี ในปีใหม่ ณ วัดเขาจันทน์งาม สีคิ้ว นครราชสีมา

เคานต์ดาวน์ธรรมสวดมนต์ข้ามปี 2553 รับปี 2554

โครงการ นี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มูลนิธิศึกษาธิการ มูลนิธิวัดปัญญา สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โดย กรรมการผู้จัดการ ซอฟท์บิส ได้ ร่วมกิจกรรม  กิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี 2554 เริ่มต้นดี ชีวิตดี ในปีใหม่
ณ วัดเลิศสวัสดิ์ (เขาจันทน์งาม)  บ้านเลิศสวัสดิ์ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา

นั่งสมาธิภาวนา ตั้งแต่ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เวลาประมาณ 18.00 น. เริ่มสวดมนต์เวลา 19.00 น. ถึงเวลาประมาณ 02.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2554 (สวด อิติปิโสฯ 99 จบ)  โดยได้รับ พระบรมสารีริกธาตุ มาบูชา สำหรับผู้ร่วมกิจกรรม

นอกจากนี้ ซอฟท์บิส ได้ นำ หนังสือ ยิ้มน้อยๆในใจ ( โดย พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก ) มาร่วมทำบุญให้แก่ผู้ปฏิบัติธรรมด้วย

 

--