Home » กิจกรรม » ซอฟท์บิส ร่วม สนับสนุน กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ซอฟท์บิส ร่วม สนับสนุน กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554

       

ซอฟท์บิส+ ร่วมสนับสนุน กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554  

วันสาร์ที่  8 มกราคม 2554

โดย สนับสนุน ของขวัญวันเด็ก ในการจัดกิจกรรมวันเด็กของชุมชุนต่าง ๆ

ปีนี้ซอฟท์บิสแจกอุปกรณ์ออกกำลังกายสำหรับเด็กๆ ฮูล่าฮูป ซึ่งกำลังฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมือง

 

 

  

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2554    
จากนายกรัฐมนตรี

"รอบคอบ  รู้คิด  มีจิตสาธารณะ"