Home » กิจกรรม » "ลูกค้าสัมพันธ์" ก้าวใหม่ในการพัฒนาการบริการ และหนังสือแสดงความขอบคุณพนักงานซอฟท์บิส+

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
"ลูกค้าสัมพันธ์" ก้าวใหม่ในการพัฒนาการบริการ และหนังสือแสดงความขอบคุณพนักงานซอฟท์บิส+

              บริษัท ซอฟท์บิส พลัส จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี สำหรับกิจการเฉพาะ ซึ่งอันที่จริงงานของเรา คือการบริการเป็นหลัก ซึ่งต้องเน้นในการดูแลลูกค้าให้ทำงานได้อย่างราบรื่น ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งทางโทรศัพท์ การลิงค์-รีโหมตดูโปรแกรมผ่านอินเตอร์เน็ตทันที หรือ การเข้าไปปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาที่หน้างาน

              ในปัจจุบัน ซอฟท์บิส+ ได้ตั้งหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อเน้นการดูแลการบริการลูกค้าโดยเฉพาะ ทำฐานข้อมูลลูกค้าให้เป็นระบบ สร้างมาตรฐานการทำงาน ปรับปรุงการบริการก่อนการขาย/หลังการขาย แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ และการบริหารลูกค้าสมาชิกดูแลระบบรายปี(MA) เพื่อให้เกิดประโยชน์และความพึงพอใจแก่ลูกค้ามากที่สุด

              นอกจากการปรับปรุงในด้านการปฏิบัติงานแล้ว บริษัทยังเพิ่มขวัญและกำลังใจในการตั้งใจทำงานบริการแก่ลูกค้า โดยเพิ่มเงินพิเศษ/เบี้ยขยันรายเดือน(นอกเหนือจากโบนัสประจำปี)  รวมถึงการเลื้ยงสังสรรค์ภายในทุกๆเดือน เพื่อความผ่อนคลายในความเหน็ดเหนื่อยเคร่งเครียดในการทำงานทั้งเดือน

              และเมื่อได้รับหนังสือแสดงความขอบคุณพนักงานซอฟท์บิส+ จากลูกค้าผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นการสร้างชื่อเสียง ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท  จึงขอนำมาแผยแพร่ เพื่อเป็นการชื่นชม เป็นตัวอย่าง และเป็นกำลังใจกับพนักงานซอฟท์บิส+ ในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

หนังสือแสดงความขอบคุณ
จาก นิติบุคคลอาคารชุด สุขสวัสดิ์ โมเดิร์น คอนโดวิว