Home » กิจกรรม » ทีมซอฟท์บิส อบรม"เทคนิคการนำเสนอ และการพูดเพื่อการขายสินค้าและบริการ" โดย อ.อมร ถาวรมาศ

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ทีมซอฟท์บิส อบรม"เทคนิคการนำเสนอ และการพูดเพื่อการขายสินค้าและบริการ" โดย อ.อมร ถาวรมาศ

           บริษัท ซอฟท์บิส พลัส จำกัด มุ่งมั่น ที่จะการพัฒนาการนำเสนอ สินค้าและบริการ ให้ดีและสมบูรณ์ขึ้น จึงได้จัดส่งพนักงาน  3 ท่าน  คือ คุณ ตาล โอ และ วิรุฬ  เข้า อบรม หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอ และการพูดเพื่อการขายสินค้าและบริการอย่างมืออาชีพ (Professional Sales Presentation) ใน วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา

รายละเอียด การอบรมประกอบด้วย

หลักการ และ เหตุผล Rational and Significance

            การเสนอขาย (Sales Presentation) เป็นหนึ่งในกระบวนการขาย ที่พนักงานขายผู้มีความชำนาญจะต้องใช้ให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้มาซึ่งใบสั่งซื้อ ประกอบไปด้วยการเตรียม การก่อนการเสนอขาย กระบวนการเสนอขาย การแปลงจากคุณลักษณะ (Features) ของ สินค้าให้กลายเป็นผลประโยชน์ (Benefits) ที่ลูกค้าต้องการ และการนำเสนอต่อลูกค้า ประเภทต่างๆ เช่น เจ้าของ ผู้จัดการ ผู้จัดการแผนกเทคนิค ผู้จัดการแผนกการเงิน                 

เนื้อหาการอบรม Training Articles

1. การเตรียมตัวก่อนการเสนอขาย

 • เทคนิคการเตรียมความพร้อมก่อนการเสนอขาย
 • แนวการพูดเสนอขาย แบบบวก และแบบลบ
 • การสร้างความประทับใจเมื่อแรกพบ

 
2. การเจรจาเพื่อการขาย

 •  แนวทางการเสนอแบบ AIDA
 • การเปิดฉากแนะนำผลิตภัณฑ์ 13 วิธี
 • การทำ Pre-Call Planner

 
3. การเสนอขาย (Sales Presentation)

 • วัตถุประสงค์ของการเข้าพบเพื่อเสนอขาย
 • มนุษย์ทุกคนมิได้ซื้อสินค้า แต่เขาซื้อ “ผลประโยชน์”
 • “ผลประโยชน์ 6 ประการ” ที่มนุษย์ต้องการ

4. การเสนอขาย (Sales Presentation) ต่อ

 • Workshop การแปลงคุณลักษณะ (Features) เป็น “ผลประโยชน์” ที่ลูกค้าต้องการ
 • ความสนใจของบุคคลฝ่ายต่างๆ ในการเสนอขาย

5. กรณีศึกษา, Role playing, Workshop
 

วิทยากร Instructor

  

อ.อมร ถาวรมาศ

 • ที่ปรึกษาด้านการขาย การตลาด
 • อดีต พนักงานขาย และผู้จัดการฝ่ายขายและแผนกคอมพิวเตอร์ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
 • อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จำกัด
 • ผู้มีประสบการณ์ในการจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมมากว่า 20 ปี มีประสบการในการขายสินค้า และโครงการต่าง ๆ ให้ภาครัฐ และประสบความสำเร็จในระดับสูง
 • เป็นผู้เขียนหนังสือ คลีนิคนักขาย
 • เป็นที่ปรึกษาเทคนิคทางด้านการขายให้นักขายยุคใหม่
   

 ภาพบรรยากาศ