Home » กิจกรรม » ทีมซอฟท์บิส เข้ารับการอบรม"เทคนิคการให้บริการ เคล็ดลับเพื่อจับใจลูกค้า The Excellent Services"

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ทีมซอฟท์บิส เข้ารับการอบรม"เทคนิคการให้บริการ เคล็ดลับเพื่อจับใจลูกค้า The Excellent Services"

           อีกครั้งกับ การพัฒนาบุคคลากร ซอฟท์บิส เพื่อให้มีมาตรฐานการบริการที่ดี และให้ความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ จึงได้ส่งพนักงานเข้าอบรม หลักสูตร เทคนิคการให้บริการเคล็ดลับเพื่อจับใจลูกค้า Capturing Customers Heart with the Excellent Services ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา ณ ห้องสัมมนา คีนคอนเฟอเรนซ์ ชั้น 4 KEEN Conference ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์ พาร์ค

รายละเอียด การอบรมประกอบด้วย

หลักการ และ เหตุผล Rational and Significance

              ารบริการลูกค้าได้ถือว่า เป็นจุดศูนย์รวมความสำคัญอย่างยิ่ง การให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องกับลูกค้าคือสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ในการให้ภาพในความเป็นจริงของตลาดการค้า จนถึงทุกวันนี้เรายังคงไปไม่ถึง การบริการที่ดี พนักงานอาจจะมีคำว่า "มีอะไรให้รับใช้" เขียนติดอยู่บนป้ายชื่อของพวกเขา และอาจจะเรียนรู้วิธียิ้ม แต่การให้บริการที่ดีเลิศก็ยังอยู่อีกห่างไกลความคิดของลูกค้าในเรื่องการบริการที่ดี ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ในระยะเวลา ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิของผู้บริโภค หรือแม้แต่การเคลื่อนไหวเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคมีเพิ่มมากขึ้น ก็เพราะลูกค้ามีความคาดหวังมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับคู่แข่งของเราไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่ ถ้าความสัมพันธ์ของเรากับลูกค้าของเราคือ ตัวขับเคลื่อนสำคัญอันดับแรก ในการทำให้เกิดความแตกต่าง ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องก้าวไปให้ถึง การบริการที่ทำให้เกิด ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

            หลักสูตรนี้ ให้ทีมงานผู้ให้บริการ ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิคและเคล็ดลับเต็มอัตราไม่ว่าจะเป็น การอ่านใจลูกค้าวิธีการสร้างความประทับใจให้ลูกค้าการวิเคราะห์บุคลิกภาพของลูกค้าแต่ละประเภทเพื่อวางแผนให้บริการที่แตกต่างกัน วิธีการสื่อสารกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพเทคนิคและหลักการบริการที่ดีตลอดจนวิธีปฏิบัติจริงที่ได้ผลในการให้บริการการแก้ไขข้อขัดแย้งในการให้บริการเทคนิคการเจรจาต่อรองที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกได้ในสิ่งที่ต้องการ การให้บริการแบบเป็นทีมและการร่วมงานกับกลุ่มคนที่มีความแตกต่าง

 

เนื้อหาการอบรม Training Articles

 1. ความสำคัญและความหมายของงานบริการกับการแข่งขันธุรกิจในปัจจุบัน
 2. คุณลักษณะขององค์กรสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นลำดับแรกสุด
 3. วิธีการปฏิบัติงานด้านการบริการให้ประสบความสำเร็จ
 4. เป้าหมายการทำงานกับการให้บริการที่มีคุณภาพ
 5. ความแตกต่างของงานบริการกับงานอื่นๆ
 6. บุคลิกภาพของผู้ให้บริการ
 7. คุณลักษณะของงานบริการที่ลูกค้าประทับใจ
 8. หลักจิตวิทยาแห่งการรอคอย เช่นการให้คอยระหว่างติดต่อประสานงานอยู่
 9. การจัดการกับความขัดแย้ง:การให้บริการย่อมมีความขัดแย้งบ้าง
 10. เทคนิคการเจรจาต่อรองที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกได้ในสิ่งที่ต้องการ
 11. การพัฒนาทักษะ การสร้างเสน่ห์จากการสื่อสารในงานบริการ
 12. อุปสรรคทีอาจเกิดขึ้นในการสื่อข่าวสารกับลูกค้า / สื่อและข่าวสารในตัวบุคคล
 13. ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า
 14. การวิเคราะห์คุณสมบัติของการเป็นนักให้บริการที่ดีของของผู้เข้ารับการอบรมเอง
 15. ข้อคิดการทำงานการให้บริการอย่างมีความสุข
 16. การกำหนดคุณสมบัติที่ดีของแต่ละตัวบุคคลที่จะรักษาไว้ จะทำเพิ่มขึ้น พัฒนาบริการให้ดีขึ้น

วิทยากร Instructor

         อ.ไกรฤกษ์ ไมตรีวงษ์

         ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ธ.กสิกรไทย
         วิทยากรอาวุโส ในหลักสูตรการขาย หลักสูตรการให้บริการ
         วิทยากรอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย บรรยายเกี่ยวกับหลักสูตรการขาย

ภาพบรรยากาศ