Home » กิจกรรม » ทีมซอฟท์บิส เข้ารับการอบรม "การบริหาร ดูแลระบบการบำรุงรักษาอาคาร Building Management and Maintenance"

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ทีมซอฟท์บิส เข้ารับการอบรม "การบริหาร ดูแลระบบการบำรุงรักษาอาคาร Building Management and Maintenance"

          พื่อเสริมความรู้ทีมซอฟท์บิส สำหรับรองรับซอฟท์แวร์เพื่อการบริหารงานดูแลระบบการบำรุงรักษาอาคาร จึงได้ร่วมเข้าอบรม หลักสูตร การบริหาร ดูแลระบบการบำรุงรักษาอาคาร "Building Management and Maintenance" ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา ณ ห้องสัมมนา คีนคอนเฟอเรนซ์ ชั้น 4 KEEN Conference ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์ พาร์ค

รายละเอียด การอบรมประกอบด้วย

หลักการ และ เหตุผล Rational and Significance

           ปัจจุบันนี้ในกรุงเทพมหานครมีอาคารสูงเป็นจำนวนมาก และมีพรบ.อาคารควบคุมโดยให้เจ้าของอาคารปฏิบัติตามกฏหมายในเรื่องของการตรวจสอบสภาพอาคาร และรวมไปถึงงานระบบด้านวิศวกรรม( M & E ) ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในอาคาร เพราะอาคารแต่ละอาคารต้องมีความปลอดภัย ระบบและอุปกรณ์พร้อมใช้งาน อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ดังนั้นในหลักสูตรนี้ จึงเป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้เห็นภาพรวมของการบริหารงานซ่อมบำรุง ดูแลรักษาเครื่องจักรภายในอาคารได้ดีอย่างไร โดยเฉพาะการวางแผนเครื่องจักรกลเชิงป้องกันหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ Preventive Maintenance ” นั่นเอง หลักสูตรนี้จึงมีประโยชน์อย่างมากสำหรับวิศวกรที่ดูแลอาคาร ผู้จัดการอาคารและช่างซ่อมบำรุง

 

วัตถุประสงค์การอบรม Training Objectives

 1. การจัดทำมาตรฐานในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 2. การนำเทคโนโลยีมาบริหารคลังอะไหล่ด้านซ่อมบำรุง
 3. รูปแบบการจัดทำคู่มือการซ่อมเครื่องจักร

เนื้อหาการอบรม Training Articles

 1. พรบ. ควบคุมอาคาร 
 2. หลักการการบริหารงานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร 
 3. ระบบและอุปกรณ์ของอาคารที่จะต้อง
 4. การบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าในอาคาร
  •  การบำรุงรักษาหม้อแปลง 
  • การบำรุงรักษาเครื่องกำเหนิดไฟฟ้า 
  • การบำรุงรักษาสวิทช์บอร์ดไฟฟ้าแรงต่ำ
  • กรณีศึกษา
 5. การบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ
  • การบำรุงรักษาเครืองปรับอากาศ
  • การบำรุงรักษา Cooling Tower
  • การบำรุงรักษา Exhaust fan 
  • กรณีศึกษา
 6. การบำรุงรักษาระบบสุขาภิบาล
  • การบำรุงรักษาปั๊ม
  • การบำรุงรักษาระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย – ปั๊ม
  • การบำรุงรักษา Fire pump / Jocky pump  
  • กรณีศึกษา
 7. การบำรุงรักษาระบบอื่น ๆ
  • ระบบการทำงาน ป้องกันและระงับอัคคีภัย
  • ระบบการทำงาน BAS 
  • ระบบการทำงาน Heat Pump  เป็นต้น

ภาพบรรยากาศ

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....