Home » กิจกรรม » กองทุนพันบาท โดย ซอฟท์บิส+ ครั้งที่ 9 เดือน กันยายน 2554 | ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 54

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
กองทุนพันบาท โดย ซอฟท์บิส+ ครั้งที่ 9 เดือน กันยายน 2554 | ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 54

        

     กองทุนพันบาท โดย ซอฟท์บิส+ ครั้งที่ 9 เดือน กันยายน 2554 ขอร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ผ่าน บัญชี "ครอบครัวข่าว 3 ช่วยผู้ประสบอุทกภัย 54" เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท ในวันที่ 15/9/2554