Home » กิจกรรม » กองทุนพันบาท โดย ซอฟท์บิส+ ครั้งที่ 20 เดือน สิงหาคม 2555 | บริจาค ค่าไฟฟ้า เนื่องในวัน อาสาฬบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดเขาจันทน์งาม อ.สีคิ้ว จ.โคราช

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
กองทุนพันบาท โดย ซอฟท์บิส+ ครั้งที่ 20 เดือน สิงหาคม 2555 | บริจาค ค่าไฟฟ้า เนื่องในวัน อาสาฬบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดเขาจันทน์งาม อ.สีคิ้ว จ.โคราช

              กองทุนพันบาท โดย ซอฟท์บิส+  ครั้งที่ 20 เดือน สิงหาคม 2555 ร่วมบริจาค 1,000 บาท แก่วัดเขาจันทน์งาม อ.สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อ เป็นค่าไฟฟ้าและสร้างซุ้มประตู เนื่องในวันอาสาฬบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา