Home » กิจกรรม » กองทุนพันบาท โดย ซอฟท์บิส+ ครั้งที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2555 | บริจาค ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี 3 แห่ง วัดพระบาทน้ำพุ-ที่พักสงฆ์ถ้ำน้ำหยด-โรงเรียน(เพื่อการศึกษา)

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
กองทุนพันบาท โดย ซอฟท์บิส+ ครั้งที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2555 | บริจาค ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี 3 แห่ง วัดพระบาทน้ำพุ-ที่พักสงฆ์ถ้ำน้ำหยด-โรงเรียน(เพื่อการศึกษา)

      

กองทุนพันบาท โดย ซอฟท์บิส+ ครั้งที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2555 บริจาค ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันที่ 9 ธันวาคม 2555 จำนวน 3 แห่งๆ ละ 1,000 บาท ดั้งนี้

  1. ทอดผ้าป่าสามัคคี ครบรอบ 20 ปี วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี
  2. ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ที่พักสงฆ์ป่าคลอแลน (ถ้ำน้ำหยด) สาขาวัดเขาจันทน์งาม จังหวัดนครราชสีมา (สร้างอ่างเก็บน้ำและทำถังเก็บน้ำ)
  3. ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาส ณ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง จังหวัดนครราชสีมา