Home » กิจกรรม » ซอฟท์บิส แจกหนังสือธรรมะ ประจำปี 2556 ' คิดก่อนคิด ' โดย พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ซอฟท์บิส แจกหนังสือธรรมะ ประจำปี 2556 ' คิดก่อนคิด ' โดย พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

 คิด ก่อน คิด

โดย  พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
       
มูลนิธิมายา โคตมี

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

           เป็นประจำทุกปีที่ ซอฟท์บิส ได้ จัดทำโครงการแจกหนังสือ ธรรมะ  โดยในปี 2556 ได้ นำหนังสือล่าสุดของพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก คือ 'คิด ก่อน คิด' ส่งแก่ลูกค้า/สมาชิกผู้ใช้โปรแกรมซอฟท์บิส เป็นของขวัญปีใหม่

 

          สำหรับ ผู้สนใจต้องการหนังสือ สามารถแจ้งที่อยู่เพื่อจัดส่ง ได้ที่ webmastersoftbizplus.com