Home » กิจกรรม » โครงการส่งเสริม ศักยภาพพนักงานซอฟท์บิส 56 : ร่วมรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 'ศิลปะการนำเสนอ เพื่อความสำเร็จในงานขายอย่างมืออาชีพ' จัดโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
โครงการส่งเสริม ศักยภาพพนักงานซอฟท์บิส 56 : ร่วมรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 'ศิลปะการนำเสนอ เพื่อความสำเร็จในงานขายอย่างมืออาชีพ' จัดโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

            บริษัท ซอฟท์บิส พลัส จำกัด ส่งเสริมศักยภาพพนักงาน ให้มีทักษะในการนำเสนอ สินค้าและบริการ ให้ดีและสมบูรณ์ขึ้น ตลอดจนเรียนรู้การนำเสนอขายด้วยศิลปะการนำเสนอในรูปแบบใหม่ๆ  จึงได้ส่ง คุณอภิสิทธิ์ กิตติวุฒิรุ่งเรือง(โอ)  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร  'ศิลปะการนำเสนอ เพื่อความสำเร็จในงานขายอย่างมืออาชีพ' จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ใน วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ