Home » กิจกรรม » กองทุนพันบาท โดย ซอฟท์บิส+ ครั้งที่ 27 เดือน มีนาคม 2556 | ร่วมโครงการทอดผ้าป่าเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
กองทุนพันบาท โดย ซอฟท์บิส+ ครั้งที่ 27 เดือน มีนาคม 2556 | ร่วมโครงการทอดผ้าป่าเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี

       

         กองทุนพันบาท โดย ซอฟท์บิส+  ครั้งที่ 27 เดือน มีนาคม 2556  ร่วมโครงการทอดผ้าป่าเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลกุมภวาปี จัดโดย  มูลนิธิธรรมดี ชมรมกัลยาณการุณย์ บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ และสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี  โอนเงินบริจาคเเข้าโครงการเป็นเงิน 1,000 บาท .. ที่มาโครงการ  do-d-foundation.com