Home » กิจกรรม » กองทุนพันบาท โดย ซอฟท์บิส+ ครั้งที่ 29 เดือน พฤษภาคม 2556 บริจาคช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์และเด็กกำพร้าวัดพระบาทน้ำพุ

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
กองทุนพันบาท โดย ซอฟท์บิส+ ครั้งที่ 29 เดือน พฤษภาคม 2556 บริจาคช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์และเด็กกำพร้าวัดพระบาทน้ำพุ

 

        

         กองทุนพันบาท โดย ซอฟท์บิส+ ครั้งที่ 29 เดือน พฤษภาคม 2556 บริจาคช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์และเด็กกำพร้า "กองทุนอาทรประชานาถ" โดย พระอุดมประชาทร  ( อลงกต  ติกฺขปญฺโญ ) วัดพระบาทน้ำพุ  จังหวัดลพบุรี โดย โอนเข้า บัญชี 1,000 บาท ในวันที่  7/5/2556 (ตาม สลิป) ... สนใจบริจาคดูรายละเอียดได้ที่ phrabatnampu.org