รถราง บริการเป็นครั้งแรก ของประเทศไทย และเอเชีย
ในสมัยรัชกาลที่ 5  วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2431

โดยขณะนั้นยังใช้ม้า 8 ตัว
แยกเป็น 2 พวงพวงละ 4 ตัว ลากรถให้วิ่งไปตามรางแผงไฟฟ้า บังคับรถราง
ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นใช้กำลังไฟฟ้าใน พ.ศ. 2437
ถือว่าประเทศไทยมีรถรางไฟฟ้าวิ่งก่อนหน้าประเทศญี่ปุ่นและอีกหลายเมืองใน ยุโรป
ภายในรถรางราคาตั๋วโดยสารระหว่าง 1 มกราคม ถึง 1 ตุลาคม ค.ศ. 1968
ราคาจะเรียงจากตั๋วชั้นสองก่อนชั้นหนึ่ง
1. สายบางซื่อ-เกียกกาย ....................10 สตางค์ , 20 สตางค์
2. สายบางกระบือ-สามเสน-ถนนวิทยุ.......25 สตางค์ , 50 สตางค์
3. สายเจริญกรุง-บางคอแหลม-ถนนตก....25 สตางค์ , 50 สตางค์
4. สายสีลม-ศาลาแดง-ประตูน้ำ.............15 สตางค์ , 30 สตางค์
5. สายยศเส-สนามกีฬาแห่งชาติ-ประตูน้ำ..15 สตางค์ , 30 สตางค์
6. สายเทเวศน์-สะพานดำ-หัวลำโพง........10 สตางค์ , 20 สตางค์
7. สายบางลำพู-ผ่านฟ้า-วัดเลียบ............ 15 สตางค์ , 30 สตางค์บริการรถราง


ท่าช้าง


เทเวศน์


ผ่านฟ้า-ราชดำเนิน


รางของรถราง ที่คงเหลืออยู่ข้างวัดโพธิ์


ป้ายรถราง


ตั๋วรถราง


อู่รถราง

 

ที่มา  http://www.friendlyz.com/board/lofiversion/index.php/t474-50.html