gototop
Home » คอนโด นิติบุคคลอาคารชุด

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
นิติบุคคลอาคารชุด คอนโดมิเนียม การบริหารอาคาร

# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 เจาะลึกธุรกิจบริหารชุมชน: คอนโดมิเนียม-นิติบุคคลอาคารชุด/บ้านจัดสรร (clip) 1990
2 การถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติ 4810
3 นิติบุคคลอาคารชุดกับการเสียภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม 4321
4 การจัดเก็บค่าเช่าที่จอดรถในคอนโด 4748
5 การบริหารจัดการที่จอดรถในอาคารชุด 5303
6 ตอบข้อสงสัยการประกันภัยอาคารชุด 4922
7 สถานการณ์ตลาดการบริหารนิติบุคคลอาคารชุดในปี 2556 2920
8 ปัญหาน้ำรั่วซึมในคอนโดมิเนียม กับแนวทางบริหารจัดการของนิติบุคคลอาคารชุด 4763
9 การเรียกประชุมใหญ่เจ้าของร่วม นิติบุคคลอาคารชุด 6474
10 การทำสัญญาให้เช่าคอนโดมิเนียม เรื่องควรรู้และภาษีที่เกี่ยวข้อง 3209
11 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีนิติบุคคลอาคารชุด 3155
12 หลักการให้เช่าห้องชุดคอนโดมิเนียม 3585
13 เรื่องต้องรู้และจัดการก่อนให้เช่าห้องชุด คอนโดมิเนียม 3702
14 สิทธิประโยชน์ทางภาษี ของ ผู้ซื้อห้องชุดคอนโด ใน โครงการ "บ้านหลังแรก" : เงื่อนไขและวิธีการขอยกเว้นภาษี 3484
15 การตรวจสอบก่อนรับโอนห้องชุดคอนโดมิเนียม 2647
16 การบริหารเพื่อให้เกิดผลตอบแทนในอาคารชุด เพิ่มรายได้ให้กับนิติบุคคลและสร้างมูลค่ากับเจ้าของห้อง 2391
17 สิทธิของเจ้าของห้องชุด คอนโดมิเนียม 2480
18 การประชุมใหญ่เจ้าของร่วม นิติบุคคลอาคารชุด 5576
19 ปัญหาหนี้ค่าส่วนกลางนคอนโดมิเนียม(นิติบุคคลอาคารชุด) 2917
20 คู่มือการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม My First Condominium (แนะนำหนังสือ) 2096
21 การออกใบปลอดหนี้ นิติบุคคลอาคารชุด (หนังสือรับรองการปลอดหนี้ ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด) 5512
22 คอนโดมิเนียม กับ การมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัย 2380
23 การตรวจสอบห้องชุด(คอนโดมิเนียม)...ก่อนตัดสินใจซื้อ 2058
24 กลโกงผู้ประกอบการคอนโดฯ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอาคารชุด เลี่ยงจ่ายค่าส่วนกลางห้องที่ยังไม่ได้โอน 2522
25 อาคารสูง - ความหมาย กำเนิด วิวัฒนาการ และแนวโน้ม 2355
26 การพัฒนาอาคารชุดของการเคหะแห่งชาติ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต 1972
27 รูปแบบอาคารชุดที่อยู่อาศัยในประเทศไทย 2095
28 ชาวคอนโดฯ กับ กฎหมายที่ควรรู้ 3067
29 หลักการอยู่อาศัยในอาคารห้องชุด(คอนโดมิเนียม)อย่างผาสุข 2060
30 ค่าส่วนกลางคอนโด(นิติบุคคลอาคารชุด) ..จ่ายช้าต้องเสียค่าปรับ 2953
31 หลักในการอยู่อาศัยในอาคารชุดอย่างมีความสุข 4 ประการ 1884
32 ปัญหาหนี้ค่าส่วนกลางคอนโดฯ(นิติบุคคลอาคารชุด) 2566
33 คุณภาพในการบริหารคอนโดมิเนียม(นิติบุคคลอาคารชุด)...เรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณาในการเลือกซื้อห้องชุด 2004
34 อำนาจหน้าที่ของเจ้าของร่วมอาคารชุด (เจ้าของห้องชุดแต่ละห้อง) 2263
35 การจองซื้อ คอนโดฯ อย่างปลอดภัย 2480
36 กลวิธีตรวจสอบก่อนตัดสินใจซื้อห้องชุดในคอนโดมิเนียม ...บทความโดยกรมที่ดิน 1736
37 กฎหมายการป้องกันเพลิงไหม้อาคารสูง...ทำความรู้จัก พรบ.ควบคุมอาคาร 2372
38 นิติบุคคลอาคารชุด...เรื่องที่ควรรู้ก่อนซื้อห้องชุดคอนโด 2608
39 คู่มือคนอยู่คอนโด เตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วม 1440
40 สรุปสาระสำคัญระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยอาคารชุด พ.ศ.2554 2478
41 คู่มือการจัดการน้ำเสีย อาคารประเภท ก ประเภทอาคารชุด 3056
42 การป้องกันน้ำท่วม(อุทกภัย) สำหรับคอนโดมิเนียม 1955
43 ปรับตัวอยู่ให้ได้กับน้ำท่วม ฉบับชาวคอนโดฯ ด้วย 'สะพานลอยคอนโด' 2006
44 คนกรุงชีวิตเปลี่ยน : คอนโดมิเนียมกับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม (อุทกภัย54) 1790
45 ซื้อคอนโดฯมือสอง กับ รายละเอียดที่ผู้จะซื้อต้องทราบเกี่ยวกับอาคารชุด 2092
46 อยู่อย่างสบายๆในคอนโดฯ ที่โดนนํ้าท่วม ...คอนโดฯโมเดลตัวอย่าง (อุทกภัย54) 2493
47 อยู่คอนโดฯ..ปลอดภัยจากน้ำท่วมจริงหรือ? และแนวทางอยู่กับน้ำท่วม!..ของชาวคอนโดฯ 2929
48 รวมภาพ น้ำท่วม คอนโดฯ (อุทกภัย 2554) 2281
49 การบริหารจัดการนิติบุคคล(อาคารชุด,หมู่บ้านจัดสรร) คือ การสร้าง 'ชุมชนน่าอยู่' 2324
50 คอนโดมิเนียม กับ รถไฟฟ้า 1827
51 กฎความปลอดภัย “ในกรณีไฟไหมอาคารสูง” 2713
52 ข้อแนะนำซื้อคอนโดฯ มือสอง : check list 3603
53 ค่าส่วนกลางคอนโดฯ หลักการคำนวณ, อัตราค่าปรับ ตามกฎหมาย พ.ร.บ.อาคารชุด 7230
54 น้ำท่วมคอนโด กับความรับผิดชอบของนิติบุคคลอาคารชุด (English) 1710
55 สิ่งที่ควรตรวจสอบก่อนตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม 1518
56 การตรวจสอบระบบความปลอดภัยอาคารเพื่อลดความเสี่ยงจากเพลิงไหม้ 2246
57 การอยู่คอนโดฯ กับข้อบังคับ กฎระเบียบในการพักอาศัยอยู่ร่วมกันของนิติบุคคลอาคารชุด 5147
58 ที่จอดรถ คอนโดมิเนียม 3775
59 สัญญาซื้อขายอาคารชุดมาตรฐาน โดย กรมที่ดิน 4676
60 เอกสารสำคัญ คอนโดฯ อ.ช.1-3 ตาม พ.ร.บ. อาคารชุด 7894
61 อัตราค่าใช้จ่ายส่วนกลางในการบริหารนิติบุคคลอาคารชุด 2977
62 การซื้อขายและอยู่คอนโดฯ ไม่ให้ผิดกฎหมาย 2482
63 แนวทางการบริหารจัดการ อาคารชุด ในปัจจุบัน 2928
64 ทำเนียบ เว็บไซต์ นิติบุคคลอาคารชุด 3846
65 ทะเบียนรายชื่อนิติบุคคลอาคารชุด ในประเทศไทย 41069
66 อำนาจของนิติบุคคลอาคารชุด ที่มาและหน้าที่ของกรรมการอาคารชุด 5026
67 การเลือกลงทุนคอนโดฯ ในช่วงวิกฤติคือ “โอกาส” 3704
68 คอนโดฯ เรื่องต้องรู้ อยู่อย่างไรไม่เสี่ยงติดคุก (พรบ.อาคารชุดและบทลงโทษผู้ฝ่าฝืน) 4556
69 Amendments to the Condominium Act '2008 1576
70 ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ... ผู้ใหญ่บ้านของคอนโดฯ 2974
71 อำนาจในการดำเนินคดีของผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด 2401
72 The Condominium นิตยสารออกใหม่ เพื่อการเลือกซื้อคอนโดฯในเมือง 2926
73 ทำไมต้องอยู่คอนโดฯ 2147
74 ปัญหาที่จอดรถอาคารชุดที่อยู่อาศัย ต้นดี-ปลายร้าย 5518
75 คำแนะนำ ขั้นตอนการซื้อคอนโด step by step สำหรับมือใหม่ 21823
76 การทุจริตเงินค่าส่วนกลาง นิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ่านจัดสรร 4457
77 นิติบุคคลอาคารชุด ฟ้องคดีลูกหนี้ค่าส่วนกลาง "ไม่เสียค่าธรรมเนียมศาล" 3024
78 กฎหมายอาคารชุด เรื่อง การใช้พื้นที่ของอาคารชุด 2707
79 กฎหมายอาคารชุด กับการโฆษณาคอนโด 2723
80 นิติบุคคลอาคารชุด มีวิธีการคิด ค่าส่วนกลางคอนโด อย่างไร 10637
81 คอนโดมิเนียม สิ่งที่ควรคำนึงถึงก่อนตัดสินใจซื้อห้องชุด 1793
82 อาคารต้านแผ่นดินไหว...ป้องกันไว้ดีกว่า 3277
83 อายุความหนี้ค่าส่วนกลางอาคารชุด 3564
84 การอยู่อย่างปลอดภัยในคอนโดมิเนียม 1828
85 ค่าบริหารจัดการคอนโดมิเนียม/อาคารสำนักงาน : How much should we pay the Property Management ? 2031
86 การซื้อขายและโอนห้องชุด ที่มีหนี้ค้างค่าส่วนกลางคอนโดฯ 3624
87 คู่มือ รู้ทันแผ่นดินไหว สำหรับผู้อาศัยในตึกสูง : ที่มา ผลกระทบ และวิธีปฏิบัติตัว 2424
88 คอนโดมิเนียม อัตราการเข้าอยู่ และผลตอบแทนการลงทุน (สรุปปี 2553) 1841
89 ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด มีหน้าที่อะไรบ้าง 7537
90 รู้ทันกฎหมายคอนโด - ความเป็นเจ้าของห้องชุดร่วมกัน (สามีภรรยา) 4883
91 คู่มือการใช้ชีวิตในคอนโดมิเนียม บทความ โดย อ.ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช 4882
92 ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาทรัพย์ส่วนกลางอาคารชุด เจ้าของร่วมผิดนัดไม่ชำระ อายุความ 5 ปี ..คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1735/2551 2984
93 นิติบุคคลอาคารชุด กับ นิติบุคคล บริษัทฯ จำกัด..ข้อเปรียบเทียบ ต่างกันอย่างไร 2400
94 อยู่คอนโด ถ้าวันหนึ่ง ลิฟท์ตก..จะทำยังไง ? 2265
95 นิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร โครงการ "ฝากบ้านกับนิติฯ" ช่วงเทศกาล 1726
96 Dictionary Condominium Act. คำศัพท์ พ.ร.บ.อาคารชุด A-Z 3871
97 ค่าส่วนกลางนิติบุคคลอาคารชุด จ่ายล่วงหน้าเป็นปี ล่าช้าต้องถูกปรับหรือ? 3405
98 การป้องกันเพลิงไหม้ในคอนโด 1829
99 หลักพิจารณาคัดเลือก/คุณสมบัติที่ดี ผู้จัดการคอนโด (บริหารนิติบุคคลอาคารชุด) 2294
100 ชี้ช่องทางการทำธุรกิจ : ธุรกิจการบริหารคอนโดมิเนียม นิติบุคคลอาคารชุด 5430
101 จรรยาบรรณผู้บริหารทรัพย์สิน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร 2567
102 แนวคิดและความหมายของการบริหารและการบริหารจัดการ 2223
103 The Condominium Act (no.4) : Greater protection for condominium owners in Thailand 2200
104 เทคนิคการส่งมอบงานบริหารคอนโด จาก ผู้ประกอบการเจ้าของโครงการ ให้ คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดในฐานะผู้แทนเจ้าของร่วม 5885
105 ปัญหาค่าส่วนกลางนิติอาคารชุดชำระเกินกำหนด : คิดค่าปรับ/เงินเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.อาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มาตรา 18/1 3554
106 เจ้าของร่วมอาคารชุด ไม่จ่ายค่าส่วนกลางตามกำหนด : ต้องเสียค่าปรับ(เงินเพิ่ม) 12-20%ต่อปี 2605
107 อยู่อย่างปลอดภัยในคอนโด : ระบบคีย์การ์ด อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ และการซ้อมหนีไฟ 3038
108 ความรู้เกี่ยวกับอาคารชุดสำหรับชาวต่างชาติ Foreign Ownership of Condominiums in Thailand. 2705
109 การบริหารจัดการอาคารที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็น 2448
110 แนวทางการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด How to Manage a Condominium Juristic Person. 2261
111 นิติบุคคลอาคารชุด-หมู่บ้านจัดสรร ยังขาดมืออาชีพในการบริหารจัดการ 2851
112 วิวัฒนาการคอนโดมิเนียม : แนวคิด ทฤษฎี กฎหมาย การบริหารนิติบุคคลอาคารชุด 7732
113 พัฒนาการอาคารชุดไทย ตามช่วงเวลา Condominium Timeline 2215
114 ประวัติคอนโดมิเนียม History of Condominiums 1997
115 การพัฒนาวิชาชีพของผู้บริหารทรัพย์สินประทศสหรัฐอเมริกา 2583
116 วิวัฒนาการและแนวโน้มการบริหารชุมชนและทรัพย์สินในประเทศไทย 1339
117 ยุทธวิธีการเลือกบริษัทบริหารจัดการ คอนโดมิเนียม บ้านจัดสรร และอาคารสำนักงาน 2505
118 เจ้าของโครงการ ควรจ้างบริษัทรับบริหารงานอาคารชุด มืออาชีพหรือไม่ ? 2495
119 รายการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันคอนโดมิเนียม : Condominium Preventive Maintenance Checklist 3411
120 พัฒนาการและแนวโม้มของวิชาชีพ การบริหารทรัพย์สิน(อาคารชุดแและหมู่บ้านจัดสรร)ในประเทศไทย 1637
121 PropertyTime TV การเลือกซื้อคอนโดมิเนียม, บริษัทรับบริหารคอนโดมิเนียม 2835
122 แนวทางการบริหารชุมชน อาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร Condominium and Housing Estate Management 7938
123 การประชุมคณะกรรมการอาคารชุดและหมู่บ้านให้ประสบผลสำเร็จ : How to ของเมืองนอก 2488
124 การบริหารนิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรรของประเทศไทย 1635
125 คู่มือแนะนําการปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการตรวจสอบสภาพอาคาร สําหรับเจ้าของอาคาร 5734
126 การตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร(นิติบุคคลอาคารชุด) 2555
127 ปัญหาที่จอดรถคอนโดฯ 5587
128 สาเหตุการค้างค่าส่วนกลาง นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร-อาคารชุด 2711
129 สถิติการจดทะเบียนอาคารชุดทั่วประเทศ ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 - พ.ศ 2553 2637
130 คอนโดมิเนียม ความหมาย..ประวัติ..ที่มา 8251
131 คู่มือการบริหารจัดการอาคารชุด (ถาม-ตอบ) ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 : สำนักส่งเสริมธุกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน 4906
132 บริหารอาคารชุด แบบมืออาชีพ : การทำงาน และการพิจารณาเลือกบริษัท 6158
133 การอยู่ร่วมกันในอาคารชุดอย่างมีความสุข ... หากทุกฝ่ายรู้หน้าที่ ที่ควรปฏิบัติ 3019
134 ปลดล็อกคอนโดฯรอขายทอดตลาดติดคดี โอนกรรมสิทธิ์ ออกหนังสือปลอดหนี้ จ่ายเฉพาะค่าส่วนกลางที่ค้าง เว้นเบี้ยปรับ-ดอกเบี้ย-ค่าทวงถาม 4109
135 การทำบัญชีนิติบุคคลอาคารชุด กับ พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่4) พ.ศ. 2551 2809
136 บัญชีนิติบุคคลอาคารชุด ต่างจากทั่วไปอย่างไร 2439
137 ยุทธวิธี การทวงหนี้ค่าส่วนกลางนิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้าน 2222
138 ภาระภาษีของนิติบุคคลอาคารชุด 6413
139 ค่าปรับค้างชำระค่าส่วนกลางเกินกำหนด(อาคารชุด)..ถาม-ตอบ จาก กรมที่ดิน 4611
140 ค่าส่วนกลางกับความอยู่รอดของเจ้าของร่วมอาคารชุด 2173
141 เรื่องของชื่อ "โครงการคอนโดมิเนียม" 3697
142 บริหารคอนโดฯ ภารกิจท้าทาย 2 ทางเลือกเพิ่มค่าส่วนกลางรับต้นทุนพุ่ง 3343
143 กลเม็ดเคล็ดลับ เกี่ยวกับกฎหมายอาคารชุด 3669
144 "ปัญหาของคนซื้อบ้าน-คอนโด" ทำความรู้จักนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/นิติบุคคลอาคารชุด, เงินกองทุน, ค่าส่วนกลาง Nation Channel-TV 2862
145 อัตราค่าจ้างนักบริหารอาคารชุด ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดและพนักงานแผนกต่างๆ ในปัจจุบัน (พ.ศ. 2553) 7172
146 การกำหนดอัตรามาตรฐานค่าวิชาชีพผู้บริหารทรัพย์สิน,ผู้จัดการ นิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร 5468
147 ค่าใช้จ่ายของนิติบุคคลอาคารชุดมีอะไรบ้าง...? 5096
148 คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับเจ้าของร่วม ที่ควรรู้ 2767
149 กลยุทธิ์การบริหารชุมชนน่าอยู่ (Vibrant Community) LPN 6179
150 เจ็ด วิธี"เอื้อเฟื้อ"เพื่อนบ้านอย่างง่าย พลิกให้ชุมชนน่าอยู่" 5203