Home » คอนโด นิติบุคคลอาคารชุด » สัญญาซื้อขายอาคารชุดมาตรฐาน โดย กรมที่ดิน

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
สัญญาซื้อขายอาคารชุดมาตรฐาน โดย กรมที่ดิน

bangkokbiznews.com   วันที่ 30 มิถุนายน 2554
โดย : โต๊ะข่าวธุรกิจการตลาด

กรมที่ดินคลอดสัญญามาตรฐานคอนโด

           กรมที่ดิน เตรียมประกาศใช้สัญญาซื้อขายอาคารชุดมาตรฐานส.ค.นี้ โครงการที่เปิดขายได้ต้องผ่านสวล. และได้ใบอนุญาตก่อสร้างแล้ว

           นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการจัดทำร่างประกาศกฎกระทรวง ตาม พ.ร.บ.อาคารชุดฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี พ.ศ.2552 เกี่ยวกับสัญญาจะซื้อจะขายเสร็จสมบูรณ์แล้ว และจะนำเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อประกาศใช้ในเดือน ส.ค.2554
 
          โดยสาระสำคัญของสัญญาจะซื้อจะขายที่ประกาศใช้เป็นกฎกระทรวงนั้น เป็นอีกหนึ่งมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งกำหนดว่า อาคารชุด หรือคอนโดมิเนียมโครงการใด ที่จะเปิดขายหรือเปิดให้ประชาชนจองซื้อหลังจากที่กฎกระทรวงดังกล่าวประกาศใช้ จะต้องได้รับการรับรองหรือผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) รวมทั้งจะต้องได้รับใบอนุญาตการก่อสร้างแล้ว
 
           การกำหนดกรอบสัญญามาตรฐานดังกล่าวนี้ เชื่อว่าจะสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ซื้อ หลังจากที่ก่อนหน้านี้พบว่ามีโครงการคอนโดมิเนียมที่ได้เปิดขายหรือเปิดจองแล้ว แต่ปัญหาไม่สามารถก่อสร้างได้ เนื่องจากไม่ผ่านอีไอเอ ทำให้เกิดการฟ้องร้องเรียกค่าเสียกันขึ้น
 
          ส่วนความคืบหน้าในการแก้ไขคำ "นิยาม" อาคารชุดนั้น นายอนุวัฒน์กล่าวว่า คณะกรรมการร่างกฎหมายของกระทรวงเห็นชอบแล้ว เบื้องต้นกำหนดความสูงตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไป ขณะที่ความสูงของอาคารนั้นให้ยึดตามกฎหมายควบคุมอาคารที่กำหนดหลักเกณฑ์หรือรายละเอียดต่างๆ อยู่แล้ว ส่วนขนาดของห้อง จะต้องมีขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่ต่ำกว่า 20 ตร.ม. และต้องมีห้องน้ำในตัวเพื่อการอยู่อาศัยที่สมบูรณ์ ทั้งนี้การแก้ไขคำ "นิยาม" นี้น่าจะใช้เวลา 1 ปีจึงจะดำเนินการบังคับใช้ได้
 
          สำหรับความคืบหน้าในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอาคารชุดพักอาศัย มีความคืบหน้าแล้ว 80% จากจำนวนอาคารชุดที่มีอยู่ทั้งหมดกว่า 4,000 อาคารจำนวนกว่า 7.5 แสนหน่วย ในการปรับเปลี่ยนแบบฟอร์ม อช.24 ซึ่งเป็นแบบฟอร์มการจดทะเบียนอาคารชุดใหม่ที่จัดทำขึ้น เพื่อเพิ่มความสะดวกในการค้นหาข้อมูล หรือดำเนินการของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ที่มา   http://www.bangkokbiznews.com