Home » คอนโด นิติบุคคลอาคารชุด » คำแนะนำ ขั้นตอนการซื้อคอนโด step by step สำหรับมือใหม่

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
คำแนะนำ ขั้นตอนการซื้อคอนโด step by step สำหรับมือใหม่

Home Buyers' Guide   ฉบับเดือนมกราคม 2554
ขั้นตอนการซื้อ “คอนโดฯ”

ตัวช่วยสำหรับมือใหม่ในการเลือกคอนโดสักห้อง ทีไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด...

 
         1. หาคอนโดฯ ด้วยการกำหนดความต้องการของตัวเอง ตั้งงบประมาณ แล้วค่อยเลือกโครงการ

          2. ออมเงิน/จัดระเบียบทางการเงิน ควรวางแผนการทางเงิน โดยเงินผ่อนสำหรับที่อยู่อาศัยไม่ควรเกิน 40% ของรายได้ และเช็คให้มั่นใจว่าไม่มีปัญหาด้านเครดิต (ติดแบล็คลิสต์)

          3. จอง ปัจจุบันเรียกเก็บตั้งแต่ 20,000 บาท 50,000 บาท หรือ 100,000 แล้วแต่ระดับราคาของคอนโดฯ

          4. ทำสัญญา ควรตรวจดูข้อความในสัญญาให้เรียบร้อย เช่น ราคา เงื่อนไขการชำระเงิน การรับผิดกรณีชำระเงินล่าช้าหรือก่อสร้างล่าช้า การรับประกัน รวมถึงเอกสารแนบอื่นๆ เช่น แปลนห้อง สเปควัสดุรายการโปรโมชั่น ฯลฯ ซึ่งจะทำภายหลังวางเงินจอง 7-15 วัน

         
5. ผ่อนดาวน์ ผ่อนชำระเงินดาวน์ตามข้อกำหนดในสัญญา

         
6. ความคืบหน้าการก่อสร้าง/งานตกแต่ง ติดตามงานก่อสร้างเพื่อความมั่นใจ อาจถือโอกาสที่บางโครงการมีเงื่อนไขให้เปลี่ยนแปลงวัสดุตกแต่งบางอย่างได้ เช่น กระเบื้อง สุขภัณฑ์ ฯลฯ

        
7. ยื่นขอสินเชื่อ เตรียมเอกสารประกอบการกู้ และยื่นขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเมื่อโครงการก่อสร้างใกล้เสร็จ

   
      8. ตรวจรับงาน เข้าตรวจรับงานและแจ้งให้โครงการแก้ไขกรณีงานก่อสร้างไม่เรียบร้อย ควรเซ็นรับงานเฉพาะกรณีที่ได้มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้วเท่านั้น (ควรมีเพื่อนหรือผู้รู้ร่วมตรวจงานด้วย)

         9. รับโอนกรรมสิทธิ์ หลังผ่านการอนุมัติสินเชื่อและห้องชุดก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว ทุกฝ่ายมาพร้อมกันที่กรมที่ดิน ได้แก่ ผู้ซื้อ ผู้ขาย และสถาบันการเงินที่ปล่อยกู้ เพื่อทำการโอนกรรมสิทธิ์

         ที่กล่าวมาเป็นกระบวนการปกติที่กระทำกันเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามปัจจุบันหลายโครงการเพิ่มขั้นตอนการทำ “สัญญาจอง” ก่อนให้เริ่มผ่อนดาวน์ และให้ทำ “สัญญาจะซื้อจะขาย” เมื่อโครงการก่อสร้างใกล้จะแล้วเสร็จ ดังนั้นหากมีการขายเงินดาวน์หรือเปลี่ยนชื่อในสัญญาระหว่างสัญญาจองมีผลใช้บังคับ ก็จะมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสัญญาด้วย

 

 

ที่มา    http://www.home.co.th/H5_home_data_detail.aspx?S_N_DATA_ID=61206