Home » คอนโด นิติบุคคลอาคารชุด » ตอบข้อสงสัยการประกันภัยอาคารชุด

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ตอบข้อสงสัยการประกันภัยอาคารชุด

ตอบข้อสงสัย

ประกันภัยอาคารชุด

ทำไม ? ต้องทำประกันภัยอาคารชุด

ตอบ : การทำประกันภัยอาคารชุด ก็เพื่อลดความเสี่ยงให้กับเจ้าของห้องชุดทุกท่านเนื่องจากโครงการมีมูลค่าสูง หากเกิดอุบัติเหตุ หรือ อุบัติภัยที่กระทบกับตัวอาคารจะมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่สูงมาก

ทำไม ? ค่าเบี้ยประกันภัยอาคารชุดสูงกว่าปีที่ผ่านมา

ตอบ : จากอุบัติภัยที่เกิดขึ้นกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียรวมถึงประเทศไทยในปี 2554  ได้แก่

● เหตุน้ำท่วมที่ออสเตรเลีย                         
● แผ่นดินไหวและสึนามิที่ญี่ปุ่น                       
● น้ำท่วมใหญ่ ที่ฟิลิปปินส์                        
● น้ำท่วมใหญ่ ที่ไทย

บริษัทประกันภัยทั่วภูมิภาคเอเชียต้องชดใช้ความเสียหายเป็นจำนวนมาก  ส่งผลให้ทุกบริษัทประกันภัยในไทยปรับขึ้นค่าเบี้ยประกันภัยจากเดิม  2 - 2.5  เท่า (ยังไม่รวมความคุ้มครองภัยธรรมชาติ 4 ภัย ได้แก่ แผ่นดินไหว,พายุ,ลูกเห็บและน้ำท่วม)

ถ้าเลือกทำประกันภัยที่ไม่ต้องคุ้มครองความเสียหายจากภัยธรรมชาติได้ไหม ?

ตอบ : ได้ แต่เบี้ยประกันไม่แตกต่างกันมาก หากเลือกความคุ้มครองที่ครอบคลุมความเสี่ยงภัยจากภัยธรรมชาติ จะคุ้มค่าและเจ้าของห้องชุดอุ่นใจได้มากกว่า

แน่ใจได้อย่างไรว่าเลือกทำประกันได้ถูกที่สุด ?

ตอบ :  คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเลือกทำประกันกับบริษัทรับประกันภัยที่น่าเชื่อถือ   และให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมถึงความเสียหายจากธรรมชาติต่าง ๆ (ในขณะที่บริษัทรับประกันภัยหลายแห่งไม่ได้ให้ความคุ้มครองในส่วนของภัยธรรมชาติ) โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้พักอาศัยเป็นหลักด้วยค่าเบี้ยประกันที่เหมาะสมและดีที่สุด

ที่มา  http://www.prakard.com/default.aspx?g=posts&t=517084