Home » อพาร์ทเมนท์ สำนักงาน พื้นที่เช่า » การศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนธุรกิจหอพักหญิง บริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
การศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนธุรกิจหอพักหญิง บริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม

การศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนธุรกิจหอพักหญิง

บริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม

เสนอ

ผศ.ดร.นิสิต พันธมิตร

จัดทําโดย

นายอภิเทพ กิมสุวรรณ

ปีการศึกษา  2552

คณะเศรษศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

PDF Link  http://library.cmu.ac.th/faculty/econ/Exer751409/2552/Exer2552_no240.pdf