ทรัพยากรในโลกสมัยใหม่ได้รับไม่เพียงพอที่ก้าวอย่างรวดเร็วซึ่งทำให้ทุกคนสำคัญอย่างมากสำหรับการรีไซเคิล, ลดและนำมาใช้ใหม่วัตถุที่อื่นจะสั่งเสียที่ฝังกลบ  พลาสติกใช้เวลาหลายพันปีที่ย่อยสลายและกระจกรีไซเคิลไม่ได้ทั้งหมดธุรกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ความต้องการเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์เช่นพลาสติกและแก้ว, ได้ให้นักออกแบบอุตสาหกรรมและ DIYers ความคิดสร้างสรรค์คิดออกวิธีในการสร้างชิ้นสวยงามของศิลปะที่จะดีกว่าความงามของบ้านของคุณ  ตรวจสอบโคมไฟระย้าส่องสว่างด้านล่างที่ได้รับการทำโดยใช้วัสดุรีไซเคิล

bike chain lamp_3_hkibj_69

In the modern world resources are getting scarce at a rapid pace, which makes it extremely important for everybody to recycle, reduce and reuse objects which otherwise would add to landfill waste. Plastic takes thousands of years to degrade and recycling glass isn’t altogether an eco-friendly business. The demands to increase the lifetime of products such as plastic and glass, has given industrial designers and creative DIYers think out ways to create stunning pieces of art that would better the aesthetics of your house. Check out some illuminating chandeliers below that have been made using recycled materials:

• Stuart Haygarth Plastic Chandelier:

stuart haygarth recycled bottle drop chandelier

stuart haygarth recycled plastic drop bases

• Recycled Bottle Cascade Chandelier:

recycled bottle cascade chandelier

recycled bottle cascade chandelier_2

recycled bottle cascade chandelier_3

 

Plastic Bottle Snow Flakes: The author of this artistic design offers to use it as a room divider or a curtain. I think these look like snow flakes and they will definitely contribute to your home Christmas spirit:

Plastic Bottle Snow Flakes

</

This Candelabra” may be too much for your living room but it can be turned into an unforgivable Christmas decoration:

Candelabra

 

Plastic Bottles Christmas Tree: This hanging Christmas Tree is made of 300 recycled water bottles. The installation looks beautiful casting and reflecting beams of light and thus creating an eye-catching display:

Hard drives Christmas Tree

Also be sure to check this post for numerous ideas of less impressive but still 100% eco-friendly Christmas Trees.

• Recycled Ballpoint Pens Volivik Lamp:

recycled ballpoint pens volivik lamp

recycled ballpoint pens volivik lamp_2

• Beer Bottle Chandelier:

beer bottle chadelier_7071

• Recycled PET bottle Chandelier:

19968_2_468_giugj_1333

19968_3_468_rbhut_1333

19968_5_468_loq7t_1333

• Aurora Robson’s Recycled Chandelier:

aurora robson_6cx5o_69

aurora robson_1_niwyy_69

aurora robson_2_hgilo_69

• Party Popper Chandelier:

chandelier_kbyye_69

• Recycled Plastic Spoon Chandelier:

recycled plastic spoon chandelier_y6rlx_5638

spoon chandelier_slsrr_5638

spoon chandelier2_qtwn5_5638

• Bicycle Chain Chandelier:

bike chain lamp_3_hkibj_69

• DIY Styrofoam Chandelier:

styrofoam chandelier_1_qcntg_69

styrofoam chandelier_2_sqmbl_69

• Plastic Container Chandelier:

plastic chandelier1_y4gz7_69

• CD Jewel Case Chandelier:

recycled cd chendelier_69

 Bottle Chandelier:

bottle chandelier_5_8repi_69

bottle chandelier_7_h5edp_69

bottle chandelier_2_hrit4_69

• Lotus Recycled Glass Chandelier:

lotus_amber_efxc3_5784

lotus_blue_yhrjb_5784

• Broken Glass Chandelier:

broken glass chandelier_1_bqdpm_69

broken glass chandelier_2_jfgqm_69

• Eco-Luxe recycled coffee stirrers chandelier:

touchchandelierlookingup_2i2cu_1333

touchspoon2_9eyew_1333

• Recycled Screws Chandelier:

screw lamp_2_2wsdh_69

screw lamp_6_1mgim_69

• Cloud Walk Recycled Paper Chandelier:

paper chandelier 3

paper chandelier

paper chandelier 2

• Recycled Aluminum Calliope Luxury Chandelier:

eleek calliope chandelier

 Illummi-Nations Recycled Atlas Chandelier:

chandelier

• Beaded Glory Recycled Chandelier:

beaded glory recycled chandelier

beaded glory recycled chandelier_2

• Recycled Light Bulb Chandelier:

incandescent lightbulb chandelier

incandescent lightbulb chandelier_2

• Recycled Milk Crate Chandelier:

milkcrate chandelier

• Reclaimed Cardboard Tube Chandelier:

reclaimed cardboard tube chandelier_2

reclaimed cardboard tube chandelier

• Light Reading Recycled Paper Chandelier:

chandelier02

chandelier03