Home » ศิลปะ ประดิษฐ์ รีไซเคิล รียูส » โคมไฟจากแผ่นซีดี

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
โคมไฟจากแผ่นซีดี

วัสดุที่ใช้

1. สวิทซ์ไฟ สำหรับเปิดปิด

2. หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แบบยาว

3. แผ่นซีดี 61 แผ่น

4. สายไฟ 1.8 เมตร

หลอดไฟที่ใช้

ถอดส่วนประกอบหลอดไฟออก เพื่อจะได้แยกเอาสวิทซ์กับหลอดไฟ ไว้สำหรับติดนอกกล่องโคมไฟ

เอามากะระยะ ว่าสวิทซ์ กับหลอดไฟจะอยู่ตำแหน่งไหน 

ตัดแผ่นไม้อัดหนาขนาด 3/8 นิ้ว  เป็นรูปวงกลมขนาด แผ่นซีดี จำนวน 18 แผ่น

แผ่นไม้อัดที่ตัดออกมา

ทาด้วยกาวร้อน แล้วใช้สกรูอัดให้แน่น  ทิ้งไว้ให้กาวแห้ง ประมาณ 20 นาที

ใช้สว่านเจาะช่องตรงกลางไม้ให้ใส่หลอดไฟได้  เจาะช่องให้สายไฟ กับสวิทซ์ไฟใส่ได้

วางหลอดไฟใส่ลงไปในช่องนี้

ใส่สวิทซ์ไฟ กับสายไฟตามช่องที่เจาะไว้

เจาะรูตรงกลางแผ่นซีดี ให้กว้างพอที่จะใส่หลอดไฟได้

เจาะให้ใส่หลอดไฟได้แบบนี้

จับแผ่นซีดีสองแผ่น มาจับคู่ประกบกัน โดยหันด้านที่มันวาวออกทั้งสองด้าน แล้วใช้กาวร้อนทาทิ้งไว้ให้แห้ง  แล้วเจาะรู3 รู ไว้สำหรับใส่น็อตยาวเป็นเสาขา 3 ขาดังภาพ  ชั้นแรกใส่แผ่นเดียว  จากนั้นค่อยใส่วงแหวน รองเพื่อให้เป็นชั้นๆ มีช่องว่าง ให้แสงกระจายออก ใส่ไปเรื่อยๆจนถึงชั้นสุดท้าย  ใช้แผ่นซีดี 4 แผ่นทากาวประกบกัน ปิดเป็นฝาข้างบน

เวลาจะเปลี่ยนหลอดไฟข้างใน  ก็ไขน็อตออก แล้วหยิบหลอดไฟมาเปลี่ยน

ประกอบเสร็จแล้ว  เมื่อเปิดไฟ จะได้ภาพดังนี้

 

 

ที่มาข้อมูล : blog ออมจุ๊บ

 

link  http://www.siamplan.com/index.php/adorn/319-2009-11-14-00-29-13