การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
Vintage Computer T-Shirts

FROM    http://www.vintagecomputing.com

Retro Scan of the Week: Vintage Computer T-Shirts

May 7th, 2007 by Benj Edwards

 

What — you think cheeky nerd T-shirts are a recent invention? They've been here from the start, my friends.

Early personal computer magazines typically carried at least one ad for computer-themed T-shirts somewhere in each issue, usually in the back. These particular examples from 1983 tout apparel plastered with phrases such as "Byte my Bits," "User Friendly," "PC Compatible," and the perennial classic, "Have You Hugged Your Programmer Today?"

Vintage Computer T-Shirts

Hey look — it's Linda! Alternatives to the shirts pictured above include "Software" and "Hard Disk Driven." Early computer enthusiasts were a desperate, sad lot indeed.

If you use these images on your site, please support "Retro Scan of the Week" by giving us obvious credit for the original scan and entry. Thanks.


--------------------------------------------------------------------------------------------------