Home » ออกแบบตกแต่ง บ้านและสวน » ปลูกต้นไม้ ในคอนโดมิเนียม

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ปลูกต้นไม้ ในคอนโดมิเนียม

            ด้วยการใช้ชีวิตในปัจจุบันของคนเรานั้นเริ่มเปลี่ยนไป ต้องทำงานต่างจังหวัด ต่างพื้นที่ไม่สามารถเดินทางไปกลับระหว่างบ้านกับที่ทำงานได้ ก็มักจะพักอาศัยอยู่ตามหอพัก บ้านเช่า ห้องแถว หรือคอนโดมีเนียม ซึ่งมักจะมีพื้นที่จำกัด ตามราคาและความแออัดของประชากรในพื้นที่นั้นๆ สำหรับผู้ที่พักอาศัยในที่ที่พอจะมีพื้นที่อยู่บ้าง เช่น ระเบียง มุมพักผ่อนในห้อง เป็นต้น อาจจะปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างความสดชื่นให้กับห้องได้ เรามีวิธีเลือกต้นไม้ที่จะนำมาปลูกค่ะ

1. เลือกชนิดของต้นไม้

ควรเลือกตามพื้นที่ที่ต้องการปลูก หากเราต้องการปลูกในห้อง ก็ต้องเลือกต้นไม้ที่ชอบอยู่ในร่ม ซึ่งโดยส่วนมากจะเป็นไม้ใบ เช่น พลูด่าง กวักมรกต เฟิน กระดาดหมากเขียว และเดป เป็นต้น แต่หากต้องการปลูกบริเวณระเบียงก็ต้องดูว่าระเบียงเราแดดจัด หรือแดดรำไร หากแดดจัด ควรปลูกไม้ดอกที่ทนแดด เช่น แคคตัส ชวนชม โป๊ยเซียน แก้ว โมค และลีลาวดี เป็นต้น หากแดดรำไร ก็ปลูกพวก กล้วยไม้ สับปะรดสี โฮย่า และโกสน เป็นต้น

2. ภาชนะหรือกระถาง

ควรเลือกที่มีน้ำหนักเบาเพราะสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย และควรมีขนาดพอเหมาะกับขนาดของต้นไม้ที่สำคัญต้องมีที่รองกระถางด้วย เพื่อรองรับน้ำที่เหลือจากการดูดซับของดินในกระถางไม่ให้หกเลอะเทอะพื้น

3. วัสดุที่นำมาปลูก

ควรระบายน้ำได้ดี เนื่องจากต้องรดน้ำบ่อยครั้งวัสดุอาจเกาะหรือรวมตัวกันแน่นได้ ทำให้รากไม่ได้รับออกซิเจน ซึ่งอาจผสมวัสดุหลายชนิดเช่น ดินร่วน ทราย แกรบสด ขี้เท่าแกรบ ใบไม้ผุ ถ่านทุบ และปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น

4. แสงสว่างหรือแสงแดดสำหรับต้นไม้

ต้นไม้แต่ละชนิดต้องการปริมาณแสงที่ไม่เท่ากัน หากได้รับปริมาณแสงน้อยอาจใบเหลือง แคระแกร็น หรือต้นอาจยืดยาวหาแสงได้ หากพบปัญหาเหล่านี้ควรจะปรับเปลี่ยนตำแหน่งของต้นไม้ให้เหมาะสม

5.ปริมาณน้ำที่รด

ต้นไม้ที่ต้องการแสงมากก็ต้องการน้ำมากตามไปด้วย ซึ่งตามปรกติให้รดน้ำ 2 ครั้งต่อวัน ส่วนต้นไม้ที่ต้องการแสงน้อยก็มักต้องการน้ำน้อย ตามไปด้วยโดยรดน้ำแค่ 1ครั้งต่อวัน ก็เพียงพอแล้ว แต่หากอากาศร้อนอบอ้าวก็ให้รด 2 ครั้งต่อวัน โดยควรดูไม่ให้ดินแฉะหรือมีน้ำขัง เพราะจะทำให้รากเน่าได้

ถึงแม้ว่าที่ทีเราพักอาศัยอยู่นั้นจะมีที่จำกัดแต่ก็พอจะปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างความสดชื่นให้กับเราได้เช่นกัน ซึ่งนอกจากจะต้องพิจารณาดังข้างต้นแล้ว ก็ยังจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่ด้วย พื้นที่น้อยก็ควรใช้ต้นไม้ขนาดเล็ก แต่หากพื้นที่มากก็สามารถใช้ต้นไม้ขนาดใหญ่ได้ โดยไม่ควรปลูกต้นไม้มากจนเกินไป เพราะแทนที่จะรู้สึกสบายตากลับจะรู้สึกรกตาและอึดอัดเสียมากกว่า อีกทั้งจะเป็นภาระในการดูแลรักษาอีกด้วยค่ะ
 

ชุติมา สุวานิชย์
อ้างอิง เรื่อง อยากปลูกต้นไม้ในคอนโดมิเนียม
นิตยสารบ้านและสวน ฉบับ 364 ปีที่ 31 หน้า 322 โดย นิศรา

 

ที่มา   http://www.hometophit.com