Home » ศาสนา ธรรมะ ความดี » พรธรรมะปีใหม่ 2554 พระอาจารย์มิตซูโอะ 26-12-53

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
พรธรรมะปีใหม่ 2554 พระอาจารย์มิตซูโอะ 26-12-53

  

พรปีใหม่ 2554
พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

วันที่ 26 ธันวาคม 2553
 

 

ในโอกาส ทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ทอดผ้าป่าสามัคคี และเปิดอาคารปฏิบัติธรรม วัดสุนันทวราราม มูลนิธิมายาโคตมี มูลนิธิ พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
ณ อาคารสำนักงานมูลนิธิฯ ถนนกรุงเทพกรีฑา สะพานสูง กรุงเทพฯ

ยิ้มน้อยๆ ในใจ
หายใจเข้า ลึกๆ     หายใจออก ยาวๆ
หายใจเข้า สบาย      หายใจออก สบาย
ทำใจสบายๆ

เขาผิด เราไม่ผิดไม่มี    เหตุสมควรโกรธไม่มี

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เห็นอะไร    ได้ยินอะไร
รู้อะไร    ไม่ถูกใจ
หยุดทำ  หยุดพูด  หยุดคิด
หายใจเข้า ลึก ๆ
หายใจออก ยาว ๆ
ใจสงบ  เบา  สบาย


เมื่อเกิดอารมณ์ไม่พอใจ
ไม่ต้องหาว่าใครผิด  ใครถูก
ระงับใจร้อนของตัวเองก่อน

หายใจเข้าลึกๆ
หายใจออกยาวๆ
ใจสงบแล้ว  จึงค่อยคิด
ด้วยสติปัญญาและเหตุผล
ตั้งมั่นอยู่ในคิดดี  พูดดี  ทำดี 


เราจะดำเนินชีวิตด้วยสติ
ปัญญาและขันติ
ไม่ว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้น
จะมากขนาดไหน
เราจะไม่ละทิ้ง  ยิ้มน้อยๆ ในใจ
และเตือนใจตัวเองว่า
ทุกข์นี้คือปุ๋ยแห่งชีวิต
เป็นยาบำรุงหัวใจเราให้แข็งแรง
เราจะรักษาสุขภาพใจดี
ทำดีด้วยใจดี  มีความสุขใจ 


เมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
ไม่ว่าจะน่าพอใจ
หรือไม่น่าพอใจ
ยิ้มน้อยๆ ในใจ
หายใจเข้า ลึกๆ   หายใจออก ยาวๆ
หายใจเข้า สบาย   หายใจออก สบาย
ทำใจ สบายๆจากหนังสือยิ้มน้อยๆ ในใจ  โดยพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

_/|\_ _/|\_ _/|\_

บันทึกวีดีโอ  โดย ทึม งาน ซอฟท์บิส 26 ธ.ค. 53

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พรธรรมะรับปี 2554  พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

ที่มา http://www.thaihealth.or.th/node/18928

ดำเนินชีวิตอย่าง มีศีล มีสติ

 

            ผ่านพ้นบรรยากาศของการเฉลิมฉลอง และเริ่มเข้าสู่การดำรงชีวิตตามปกติ ตามภาระหน้าที่ของแต่ละคนที่พึงปฏิบัติ หลายๆ คนอาจจะยังตั้งหลักไม่ถูกหลังหยุดยาวติดต่อกัน เรามีธรรมะดีๆ มาฝาก

 

              พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก แห่งวัดป่าสุนันทวนาราม บ้านท่าเตียน ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี กล่าวว่า เมื่อถึงช่วงเวลาปีใหม่ ทุกคนอยากจะเริ่มต้นปีด้วยความสุข ดังนั้น ก็ต้องเริ่มต้นด้วยการวางอดีตลง โดยเฉพาะอดีตที่ติดค้าง เกิดความน้อยใจ เสียใจ ก็ขอให้ปล่อยวาง และเริ่มต้นปีด้วยการทำบุญ ให้ทาน โดยเฉพาะการอภัยทาน ที่ไม่คิดติดค้างโกรธเคืองใดๆ

 

            ขอให้ทุกคนดำเนินชีวิตอย่างมีศีล และมีสติ โดยกำหนดลมหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาวๆ ซึ่งจะช่วยให้เรามีสติชัดเจนขึ้น ส่วนอารมณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ถือเป็นขยะ ไม่ควรยึดมั่น ถือมั่น เหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านๆ มา ที่ไม่พอใจ เสียใจ ก็ให้ปล่อยออกไปกับลมหายใจ ซึ่งหากเราสามารถทำให้จิตใจสบายได้ ชีวิตเราก็จะมีความสุข เมื่อมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็จะสามารถรับมือได้ เพราะปัญหาทุกอย่างที่เป็นความทุกข์ล้วนเกิดขึ้นจากใจทั้งสิ้น หากเราดูแลใจได้ปัญหาที่มากระทบจากภายนอกก็เป็นเพียงแค่ธุลี   

 

            พระอาจารย์มิตซูโอะ กล่าวอีกว่า การพิจารณาลมหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาวๆ เพื่อให้มีสติ และปล่อยวางอารมณ์ยึดมั่น ถือมั่นที่มีในใจลง และให้อภัยเป็นทาน จะช่วยทำให้ประเทศไทยกลับคืนสู่ความสงบสุข หลังจากที่ปีที่ผ่านมาประเทศไทยบอบช้ำมา

 

ที่มา : คีตฌาณ์ ลอยเลิศ Team content www.thihealth.or.th