Home » ศาสนา ธรรมะ ความดี » “ท่าน ว.วชิรเมธี” ให้ พรปีใหม่ และแนวทางในการดำเนินชีวิต ในปี 2554

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
“ท่าน ว.วชิรเมธี” ให้ พรปีใหม่ และแนวทางในการดำเนินชีวิต ในปี 2554

 

                         

 

          “พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี” หรือ “ท่าน ว.วชิรเมธี ได้กล่าวถึงพรปีใหม่ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตว่า ในปี 2554 นี้ ขอให้ญาติโยมได้ใช้ “จตุรพลัง” อันหมายถึงพลังทั้ง 4 เป็นเข็มทิศในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติ เพื่อความสุขของสังคมไทย

 

สำหรับพลังทั้ง 4 ประกอบด้วย

            1. พลังปัญญา - ม่เชื่อต้องศึกษา ไม่มีปัญญาต้องเรียนรู้ เนื่องจากสังคมไทยในปัจจุบันใช้อารมณ์กันมาก แต่ใช้ความรู้น้อย และไม่ค่อยจะรู้จริง เมื่อเกิดปัญหาขึ้นจึงใช้อารมณ์มาตัดสิน ไม่ได้ใช้ความรู้หรือเหตุผล จึงก่อให้เกิดเหตุการณ์วุ่นวายดังที่ผ่านมา นอกจากนี้สังคมไทยควรจะเลิกใช้คำว่า “ไม่เชื่ออย่าลบหลู่” เพราะคำดังกล่าวทำให้เราไม่กล้าที่จะหาคำตอบ ซึ่งทำให้ไม่เกิดปัญญา

            2.พลังความเพียร - ต้องพึ่งความเพียรของตน ดีกว่าพึ่งการบนเทวดา ที่ผ่านมา สังคมไทยมีการบูชาเทพ หรือเทวดากันมาก แม้การบูชาเทพเป็นสิ่งที่ดี แต่สิ่งสำคัญ คือ ต้องเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองด้วย ไม่ใช่หวังพึ่งเทพอย่างเดียวจนไม่ทำอะไรเลย เหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

             3.พลังความสุจริต - ทำมาหากินอย่างสุจริต ดีกว่าหลงผิดคอร์รัปชัน ประเทศไทยติดอันดับหนึ่งในสิบของโลกในเรื่องคอร์รัปชัน จึงต้องปลูกฝังความคิดใหม่ว่าคนโกงคืออาชญากร เป็นบาป และสังคมต้องต่อต้าน ไม่เพียงแต่นักการเมืองเท่านั้น คนในทุกสาขาอาชีพก็ไม่ควรเบียดบังเอาของคนอื่นมาเป็นของตนเอง

             4. พลังความสามัคคี - ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันนำประเทศไทยพ้นวิกฤติ คนไทยต้องช่วยกัน อย่าเห็นแก่ตัวเอง แต่ให้มองผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

 

            ที่สำคัญท่าน ว.วชิรเมธี บอกว่า ความสำเร็จย่อมไม่ได้จากพรที่รับ แต่มาจากผลของกรรม หรือการกระทำที่ทำไว้นั่นเอง

 

 

 ที่มา : คีตฌาณ์ ลอยเลิศ Team content www.thihealth.or.th