Home » ศาสนา ธรรมะ ความดี » ภูฏาน ...สวรรค์บนดินแห่งเดียว - มีหลักแห่งธรรมะ ความเรียบง่าย และยึดมั่นในวัฒนธรรม

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ภูฏาน ...สวรรค์บนดินแห่งเดียว - มีหลักแห่งธรรมะ ความเรียบง่าย และยึดมั่นในวัฒนธรรม

  

ภูฏาน....สวรรค์บนแผ่นดิน

         ความสุขของผู้คนที่แท้จริงบนโลกใบนี้ มันคืออะไร คำตอบหนึ่งที่ใช้ได้กับทุกคน คือ ความเรียบง่าย และมีหลักแห่งธรรมะ รวมถึงยึดมั่นในวัฒนธรรม บนโลกใบนี้ ยังมีสังคมแห่งความสุขหลงเหลืออยู่ ในดินแดนแห่งความสุขนี้ที่เรียกว่า "ประเทศภูฏาน"


         ความสุขของผู้คนที่แท้จริงบนโลกใบนี้ มันคืออะไร หากทุกคนไขว่คว้าหาคำตอบ ผมมีคำตอบส่วนหนึ่ง ที่ผมคิดว่าถูก และสามารถใช้กับทุกคนได้ นั่นก็คือ ความเรียบง่าย และมีหลักแห่งธรรมะ รวมถึงยึดมั่นในวัฒนธรรม แล้วสิ่งเหล่านี้ มีหลงเหลือบ้างมั้ย บนโลกใบนี้ ถ้าคุณอยากดู หรือคุณอยากรู้ รวมถึงอยากสัมผัส ผมบอกได้ครับว่า บนโลกใบนี้ ยังมีสังคมแห่งความสุขหลงเหลืออยู่ ซึ่งดินแดนแห่งความสุขนี้ ก็ไม่ได้อยู่ไกลจากประเทศไทยนัก เพราะประเทศนี้ อยู่ในทวีปเอเชีย อยู่ระหว่างหุบเขา หิมาลัย ประเทศที่ว่านี้คือ ประเทศภูฏาน ไงครับ ผมได้มีโอกาสเดินทางไปภูฏานหลายครั้ง ผมบอกเลยครับว่า ไม่มีครั้งไหน ที่เดินทางกลับไปแล้ว ภูฏานเปลี่ยนไป ความเสมอต้น เสมอปลายของผู้คน ความซื่อสัตย์จริงใจ รอยยิ้มที่สดใส ท่ามกลางมิตรไมตรีที่มีต่อกัน รวมถึงการใส่ชุดประจำชาติ เก็บรักษาวัฒนธรรม ของความเป็นคนภูฏาน ถือเป็นจุดแข็งและจุดขาย ของประเทศนี้ เห็นมั้ยครับ ว่าไม่จำเป็นต้องสร้างสัญลักษณ์ขึ้นมาใหม่ ไม่ต้องมีหอคอย ไม่ต้องมีตึกสูง ไม่ต้องมีสวนสนุก แต่ความสุขก็เกิดขึ้นได้ ถ้าคุณไปเยือน


สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก

          ประเทศภูฏาน มีพรมแดนติดกับจีนและอินเดีย อยู่ในเทือกเขาหิมาลัย มีขนาดพื้นที่ 47,500 ตารางกิโลเมตร มีประชากรเพียง 7-8 แสนคน ทั้งประเทศ เมืองหลวงในปัจจุบัน ชื่อว่าเมือง ทิมพู ซึ่งถือว่าเป็นเมืองเล็กๆ ที่เป็นศูนย์กลางการปกครอง ชีวิตผู้คน อยู่กันด้วยความสงบจริงๆ ยึดหลักธรรมะ ในการอยู่ร่วมกัน คนภูฏาน ไปวัดแทบทุกวัน ถึงไม่เดินเข้าวัด ก็เดินผ่านหน้าวัด ตามถนนหนทาง ก็มีวงล้ออธิษฐาน หรือ Praying Wheel ไว้เป็นจุดๆ ไว้ให้ทุกคนได้สวดมนต์อธิษฐาน ไม่ว่าจะเดินทางไปทำอะไรก็แล้วแต่ ชีวิตของผู้คนจึงอยู่ใกล้ชิดกับศาสนาตลอดเวลา ถึงขนาดมีประเพณีที่ว่าหากผู้ใดตัดสินใจบวช ส่วนมากแล้ว จะไม่สึก ตลอดชีวิตภูมิประเทศอยู่ท่ามกลางหุบเขา / เทือกเขา


          เมื่อเดินเข้าไปตามวัดต่างๆ จะได้ยินเสียงพระสวด อยู่สม่ำเสมอ ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม นอกจากนั้น อบายมุขต่างๆ แทบมองหาไม่เจอ ยังคงเป็นประเทศที่ไม่มี Pub Bar หรือเรื่องอะไรให้ต้องปวดหัว ไม่มีร้านสะดวกซื้อ ไม่มีซุปเปอร์มาร์เก็ต ไม่มีห้างสรรพสินค้า ไม่มีแม้กระทั่งไฟแดงสักหนึ่งแยก ภายในประเทศอันแสนบริสุทธิ์แห่งนี้ หนังสือพิมพ์ข่าวสารมีน้อยมาก สาเหตุที่มีน้อย เพราะไม่รู้จะเอาข่าวอะไรมาลงกัน สังคมดารา ภูฏานก็ไม่มี มีเพียงแค่สถานีข่าว ซึ่งเปิดปิดเป็นเวลาเพียงแค่ 1 สถานี ถ้าอยากดูภาพยนตร์ ทั้งประเทศก็มีอยู่เพียงโรงเดียวเท่านั้น ส่วนมากเป็นหนังอินเดีย ที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนหนังสือพิมพ์ หนึ่งปีจะมีเรื่องทะเลาะวิวาท อาชญากรรม กันเพียงแค่ครั้งครึ่งครั้ง หรือเป็นข่าวใหญ่โตระดับประเทศ ไม่มีการฆ่ารายวันเหมือนอย่างเราๆ

         ผมรู้สึกชื่นชมประเทศนี้มากครับ แม้กระทั่งการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ยังเป็นสิ่งต้องห้าม เพราะฉะนั้น ร้านค้าที่ขายเนื้อสัตว์ต่างๆ หรือแม้กระทั่งปลา จะต้องส่งมาจากประเทศอินเดีย เพราะชีวิตของคนภูฏาน ยึดหลักอ้างอิงของศาสนา การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม และผิดกฎหมายด้วยซ้ำ อีกสิ่งหนึ่งที่เห็นและขอยกย่อง การไม่แก่งแย่งชิงดีชิงเด่น การอยู่อย่างมีความสุขที่แท้จริง และพอเพียงจริงๆ เพื่อมิตรภาพอันยั่งยืน ผมขอชูนิ้วโป้ง 2 นิ้ว ว่ามีที่นี่ที่เดียวสุดท้ายในโลก ภูฏานครับ....สวรรค์บนแผ่นดิน

ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ไทยรัฐออนไลน์ 27 มกราคม 2555
 

 

  

ราชอาณาจักรภูฏาน 

 

ข้อมูลสำคัญ

  1. เป็นประเทศ Land Lock ไม่มีชายแดนติดกับทะเล
  2. มีศักยภาพที่ดีในด้านการท่องเที่ยว
  3. สนใจให้ไทยเข้าไปประมูลงานการสร้างถนน สาธารณูปโภค และสินค้าไทยได้รับความนิยมมากในภูฏาน
  4. ชาวภูฏานมีทัศนคติที่ดีกับไทย นิยมเดินทางมาไทยเพื่อจับจ่าย รักษาตัวและศึกษาในไทย
  5. มีพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจเช่นเดียวกับไทย

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อทางการ   ราชอาณาจักรภูฏาน  (The Kingdom of Bhutan)

ที่ตั้ง     ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกเทือเขาหิมาลัย มีอาณาเขตทิศเหนือติดกับธิเบต (สาธารณรัฐประชาชนจีน) และอาณาเขตด้านอื่นติดกับอินเดีย ไม่มีทางออกสู่ทะเล พรมแดนด้านติดต่อกับอินเดียความยาว 605 กิโลเมตร และ พรมแดนติดกับสาธารณรัฐประชาชนจีนยาว 470 กิโลเมตร     

ภูมิประเทศ     ประกอบด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีพื้นที่ราบและทุ่งหญ้าระหว่างหุบเขาพื้นที่ต่ำสุดสูงกว่าระดับน้ำทะเล 970 ฟุต พื้นที่สูงสุดอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 17,553 ฟุต         

ภูมิอากาศ      สภาพภูมิอากาศแตกต่างกันไปตามแต่ละภาคและระดับความสูง ในพื้นที่  ตอนบนด้านติดกับเทือกเขาหิมาลัยอากาศจะหนาวเย็นตลอดปี ตอนกลางของประเทศอากาศหนาวจัดในฤดูหนาว(ตุลาคม-มีนาคม) และค่อนข้าง

ร้อนในฤดูร้อน(เมษายน-กันยายน) ส่วนทางตอนล่างของประเทศซึ่งเป็นที่ ราบอากาศจะร้อนชื้น   

พื้นที่             46,500  ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง        กรุงทิมพู (Thimphu) และเป็นเมืองธุรกิจการค้า

เมืองสำคัญ   

เมืองพาโร (Paro) เป็นที่ตั้งสนามบินนานาชาติ

เมืองพูนาคา (Punaka) เป็นเมืองหสวงเก่าที่มีความสำคัญทาง ประวัติศาสตร์ เป็นที่ตั้งราชวังฤดูหนาว

พื้นที่                46,500 ตารางกิโลเมตร

ภาษาราชการ    Dzongkha เป็นภาษาราชการ ภาษาอังกฤษใช้เป็นสื่อกลางในสถาบันการศึกษาและในการติดต่อธุรกิจภาษาธิเบตและภาษาเนปาลมีใช้บางส่วนในทางภาคใต้ของประเทศ

ศาสนา             พุทธมหายาน นิกาย Kagyupa (มีลามะเช่นเดียวกับธิเบต)   

ประธานสถาคณะรัฐมนตรี และหัวหน้ารัฐบาล      นาย เลียนโป กานดู วังจุก

สกุลเงิน           งุลตรัม (Ngultrum)

อัตราแลกเปลี่ยน        48.336 NU: USD 1

 

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

          ภูฏานยังคงรักษารูปแบบทางวัฒนธรรมของตัวเองไว้ได้อย่างดี รัฐบาลรณรงค์ให้ชาวภูฏานใส่ชุดประจำชาติของตน ซึ่งสามารถเห็นชาวภูฏานใส่ชุดประจำชาติของตนเป็นชุดประจำวัน นอกจากนี้ สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เช่น ป้อมโบราณ บ้านแบบโบราณ ยังคงมีอยู่ให้เห็นทั่วไป และมีการใช้งานสถานที่เหล่านั้นจนถึงปัจจุบัน

          สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติของภูฏานก็ยังมีอยู่มาก นักท่องเที่ยวสามารถที่จะเดินป่า ล่องเรือ เพื่อชื่นชมกับทัศนียภาพของภูฏานได้

          การเข้าไปท่องเที่ยวในภูฏาน นักท่องเที่ยวต้องติดต่อกับบริษัททัวร์ เพื่อให้ดำเนินการขอ Visa โดยค่าใช้จ่าย ภูฏานกำหนดให้นักท่องเที่ยวต้องใช้จ่ายอย่างน้อย USD200 ต่อวัน