Home » ตัวอย่างคู่มือ,เอกสาร,แบบฟอร์ม » คู่มือการอยู่อาศัยอาคารชุด ...ตัวอย่าง 1

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
คู่มือการอยู่อาศัยอาคารชุด ...ตัวอย่าง 1

 

( ตัวอย่าง )

คู่มือการอยู่อาศัย ดิโฮล์มเพลส คอนโดมิเนี่ยม

The Holme Place Condominium

 

             ขอแสดงความขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้เลือก ดิโฮล์มเพลส คอนโดมิเนี่ยม    The Holme Place Condominium   เป็นที่พักอาศัยของท่าน คู่มือนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับห้องชุด สิทธิ และข้อพึงปฏิบัติในการอยู่อาศัยร่วมกัน

เอกสารที่ท่านจะได้รับหลังจากโอนกรรมสิทธิ์ ท่านจะได้รับเอกสารดังนี้

 1. สำเนาโฉนดห้องชุด (กรณีที่จดจำนองกับสถาบันการเงิน) หรือโฉนดห้องชุด ฉบับเจ้าของ (กรณีที่โอนด้วยเงินสด)
 2. หนังสือสัญญาซื้อขาย
 3. ทะเบียนบ้านฉบับสำนักงานเขต (ที่ดิน)

สิ่งที่โครงการจะมอบให้กับเจ้าของห้องชุดมีดังนี้

 1. คีย์การ์ดเพื่อเข้าประตูโถงบันไดชั้นล่าง คีย์การ์ด 1 ใบ ต่อผู้พักอาศัย 1 ท่าน กรณีที่ทำหายหรือต้องการเพิ่มให้รีบแจ้งนิติบุคคลอาคารชุดทราบทันที
 2. กุญแจประจำห้องจำนวน 1 ชุด ชุดละ 3 ดอก
 3. ระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุด ดิโฮล์มเพลส คอนโดมิเนี่ยม
 4. คู่มือสำหรับเจ้าของห้องอาคารชุด ดิโฮล์มเพลส คอนโดมิเนี่ยม 1 ฉบับ

รายละเอียดของห้องชุด

ประกอบไปด้วย 3 ขนาด คือ
         1. ขนาด 30 ตรม.     2. ขนาด 45 ตรม.       3. ขนาด 60 ตรม.

รายการอุปกรณ์ในห้องน้ำมีรายการดังนี้

 1. อ่างล้างหน้า สีขาว พร้อมก๊อกเดี่ยว สะดืออ่าง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1 ชุด
 2. ส้วมชักโครก สีขาว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1 ชุด
 3. ที่ใส่สบู่สีขาว 1 ชุด
 4. ที่ใส่กระดาษชำระสีขาว 1 ชุด
 5. ราวแขวนผ้า สีขาว 1 ชุด
 6. กระจกเงาติดผนัง 1 บาน

ระบบไฟฟ้า

           โครงการได้ขอใช้ไฟกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไว้แล้วในนามของบริษัท รุ่งศิริชัย จำกัด เมื่อท่านได้รับการโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุดแล้ว โครงการจะทำการโอนสิทธิ์การใช้ไฟนี้ให้เป็นชื่อของเจ้าของห้องชุด
           มิเตอร์ไฟฟ้าแยกของแต่ละห้องจะรวมอยู่ในห้องมิเตอร์ไฟ ของแต่ละชั้น ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะมาจดปริมาณการใช้ไฟฟ้า และออกใบแจ้งหนี้เอง เจ้าของห้องจะต้องชำระค่าไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

           สถานที่ติดต่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตรัษฎา 58/16-20 หมู่6 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-219966 , 076-217326

ระบบโทรศัพท์

          ในแต่ละห้องมีปลั๊กสำหรับโทรศัพท์ห้องละ 1 จุด 
          สถานที่ติดต่อขอหมายเลขโทรศัพท์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ระบบสายอากาศโทรทัศน์

          ระบบสายอากาศโทรทัศน์เป็นระบบเสาอากาศรวมติดตั้งอยู่บนหลังคาดาดฟ้า

ระบบป้องกันอัคคีภัย

บันไดที่ใช้หนีไฟใช้ได้ 2 ทาง คือ

 1. ฝั่งแรกบันไดหนีไฟอยู่สุดทางเดินฝั่งโซน A
 2. ฝั่งที่สองบันไดหนีไฟอยู่ติดทางเดินฝั่งโซน B

     ปุ่มกดสัญญาณเตือนภัยมี 2 จุด

การทิ้งขยะ

      ในแต่ละชั้นจะมีห้องพักขยะชั้นละ 1 ห้อง จะอยู่ฝั่งโซน B ก่อนที่จะนำขยะไปทิ้งควรจะบรรจุรวมในถุงขยะก่อนแล้วมัดปากถุงให้เรียบร้อยป้องกันการส่งกลิ่นเหม็น

การใช้ลิฟต์โดยสาร

       ลิฟต์มี 2 ตัว สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ 15 คน และน้ำหนักรวมไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม

 

ข้อควรปฏิบัติในการใช้ลิฟต์

 1. กดปุ่มหน้าชั้นเฉพาะทิศทางที่จะไป (ขึ้นหรือลง) เท่านั้นโดยกดให้ไฟติดเพียงครั้งเดียว การกดย้ำหลายๆ ครั้งนอกจากจะไม่ทำให้ลิฟต์เร็วขึ้น ยังมีผลทำให้ปุ่มกดชำรุดเร็วกว่ากำหนด
 2. ห้ามใช้ของแข็งหรือของมีคมกดปุ่มเรียกลิฟต์
 3. เมื่อประตูลิฟต์เปิดอยู่ต้องดูให้แน่ใจว่ามีลิฟต์จอดอยู่ ก่อนที่จะก้าวเข้าไปในตู้ลิฟต์
 4. เมื่อเข้าลิฟต์แล้วให้รีบเดินเข้าไปด้านในและพยายามยืนโดยการกระจายน้ำหนักให้ทั่วห้องโดยสาร อย่ายืนขวางประตูหรือยืนรวมกัน
 5. กดปุ่มเฉพาะชั้นที่ต้องการจะไปเท่านั้น
 6. กรณีที่ผู้พักอาศัยต้องการใช้ลิฟต์ในการขนย้ายสิ่งของ หรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ต้องแจ้งให้สำนักอาคารนิติบุคคลทราบล่วงหน้า 1-2 วัน
 7. กรณีเกิดไฟไหม้หรือกระแสไฟฟ้าดับ ควรจะใช้บันไดในการออกจากอาคาร หลีกเลี่ยงการใช้ลิฟต์
 8. ห้ามสูบบุหรี่ในลิฟต์
 9. ถ้าประตูเกือบปิดสนิทแล้วขณะที่ท่านกำลังจะเข้าลิฟต์ ให้ถอยออกมาแล้วกดปุ่มเรียกลิฟต์ เพื่อเรียกลิฟต์ตัวอื่น การใช้มือ เท้า หรือวัตถุอื่นๆ เช่น ร่ม เพื่อหยุดการปิดประตู
 10. ของลิฟต์ อาจเป็นสาเหตุให้ตัวท่านได้รับบาดเจ็บ หรือทำให้อุปกรณ์บางอย่าเสียหาย
 11. กรณีลิฟต์ค้าง ให้ควบคุมสติ และกดปุ่ม Emergency Call บนแผงปุ่มกดภายในตัวลิฟต์ คอยการช่วยเหลือใช้ Intercom ในการติดต่อกับผู้ให้ความช่วยเหลือภายนอก
 12. อย่าพยามยามปีนออกจากลิฟต์ โดยปราศจากการช่วยเหลือจากผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในการช่วยเหลือผู้ติดอยู่ในลิฟต์
 13. ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ใช้ลิฟต์ตามลำพังเพราะปุ่มกดฉุกเฉินจะอยู่สูงเกินกว่าที่เด็กจะเอื้อมถึง หากลิฟต์ค้างเด็กจะไม่สามารถเรียกร้องความช่วยเหลือได้
 14. ไม่ควรให้เด็กเล่นบริเวณหน้าประตูลิฟต์ตามลำพังเพราะอาจจะพลัดหลงเข้าไปในลิฟต์
 15. ห้ามผลัก กระแทกหรือยืนพิงบานประตูลิฟต์
 16. ระหว่างที่โดยสารอยู่ในลิฟต์ อย่าให้เด็กกระโดดหรือเล่นผลักกันในลิฟต์
 17. อย่าเล่นฉีดน้ำบริเวณหน้าลิฟต์และในตู้ลิฟต์เพราะอาจจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
 18. หากพบอุปกรณ์ชำรุด ไฟสัญญาณต่างๆ ไม่ทำงาน หรือพบเห็นสิ่งผิดปกติให้รีบแจ้งสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด หรือเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขทันที

 

สิ่งอำนวยความสะดวก

          ดิโฮล์มเพลส คอนโดมิเนี่ยม มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่เจ้าของห้องร่วมและผู้พักอาศัย ดังนี้

1. สระว่ายน้ำ มีสระว่ายน้ำอยู่บริเวณชั้น 2

   ข้อปฏิบัติในการใช้สระว่ายน้ำ

 1. สระว่ายน้ำเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น.
 2. กรุณาถอดถุงเท้า รองเท้า และล้างเท้าก่อนเข้าบริเวณสระว่ายน้ำทุกครั้ง
 3. กรุณาอาบน้ำ สระผมให้สะอาดทุกครั้ง ทั้งก่อนและหลังลงสระว่ายน้ำ
 4. แต่งกายด้วยชุดว่ายน้ำที่สะอาด ถูกต้องแบบสากลนิยม
 5. หากเกิดเจ็บป่วยหรือเป็นไข้ไม่สบาย ควรงดลงสระว่ายน้ำโดยเด็ดขาด
 6. โปรดรักษามารยาทอันดี มีวัฒนธรรม ไม่ก่อความรำคาญแก่ผู้อื่น
 7. กรุณาอย่านำอาหารและเครื่องดื่มมารับประทานในบริเวณสระว่ายน้ำ
 8. กรุณาอย่าสูบบุหรี่ในบริเวณสระว่ายน้ำ
 9. กรุณาช่วยกันรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะลงพื้น กรุณาทิ้งในที่ ที่ได้จัดไว้ให้เท่านั้น
 10. กรุณารับผิดชอบทรัพย์สินส่วนบุคคล ที่นำติดมาด้วยตนเอง หากเกิดการสูญหายทางสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด จะขอปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 11. ควรเก็บเสื้อผ้า รองเท้า และสิ่งของที่จำเป็นให้เรียบร้อย
 12. กรุณาอย่าบ้วนน้ำลาย เสมหะ น้ำมูก หรือปัสสาวะลงในสระว่ายน้ำ
 13. หากเป็นโรคผิวหนัง แผล ฝี หนอง ห้ามลงสระว่ายน้ำเด็ดขาด
 14. เมื่อเกิดฝนฟ้าคะนองให้ขึ้นจากสระว่ายน้ำทันที
 15. โปรดระมัดระวังในการใช้วัสดุอุปกรณ์ของสระว่ายน้ำ
 16. กรุณาอย่าวิ่งเล่นบริเวณสระว่ายน้ำและอย่ากระโดดลงสระว่ายน้ำ
 17. ห้ามใช้สระว่ายน้ำในระหว่างการปรับปรุงหรือมีการทำความสะอาด
 18. หากเกิดเหตุสุดวิสัย ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ทางสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี

2. ห้องออกกำลังกาย อยู่ที่ชั้น 2 ใกล้กับสระว่ายน้ำ จะมีอุปกรณ์สำหรับออกกำลังกายไว้บริการ

    ข้อควรปฏิบัติในการใช้ห้องออกกำลังกาย

 1. ห้องออกกำลังกาย เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น.
 2. แต่งกายให้เหมาะสมกับการออกกำลังกาย
 3. ควรศึกษาวิธีการใช้อุปกรณ์ตามคำแนะนำ หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนใช้งาน
 4. หากเกิดอาการผิดปกติขณะออกกำลังกาย ให้หยุดนั่งพักผ่อนและแจ้งผู้ดูแลห้องออกกำลังกาย
 5. เมื่อออกกำลังกายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรตรวจสอบสิ่งของให้ครบถ้วน ก่อนออกจากห้องออก กำลังกาย
 6. สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับฝากสิ่งของมีค่าทุกชนิด หากเกิดการสูญหายทางสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
 7. กรุณาอย่านำอาหาร เครื่องดื่ม ทุกชนิดเข้ามาในห้องออกกำลังกาย
 8. ห้ามสูบบุหรี่
 9. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาในห้องออกกำลังกาย
 10. ไม่ส่งเสียงดัง หรือ ก่อความรำคาญ อันทำให้ผู้อื่นเสียสมาธิขณะออกกำลังกาย
 11. ผู้ที่ไม่ใช้บริการให้รออยู่ภายนอกห้องออกกำลังกาย

 

การบริหารและจัดการอาคารชุด

          เมื่อมีผู้อยู่อาศัยในอาคารชุดจำนวนมากจำเป็นต้องมีการจัดการดูแลรักษาอาคารชุด เนื่องจากเจ้าของห้องชุดแต่ละห้องมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคลและยังมีกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลาง เฉพาะกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคลเจ้าของห้องชุดนั้นแต่ผู้เดียวเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ และใช้ทรัพย์ส่วนบุคคลนั้นแต่เพียงผู้เดียว จึงมีหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์ส่วนบุคคล แต่กรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลางนั้นไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นของเจ้าของร่วม คือ เจ้าของห้องชุดทุกคนจะให้คนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ดูแลรักษาย่อมไม่เป็นธรรมและเป็นภาระยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมีผู้มาทำหน้าที่ดูแลรักษาหรือจัดการทรัพย์ส่วนกลางเพื่อได้รับประโยชน์ในการใช้ทรัพย์ส่วนกลางอย่างดีที่สุด กฎหมายจึงกำหนดให้ตั้งนิติบุคคลอาคารชุดขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่นี้

          นิติบุคคลอาคารชุด หมายถึง นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 นี้เท่านั้น และต้องจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดิน โดยนิติบุคคลอาคารชุดตั้งขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่จัดการดูแลทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุด

ผู้บริหารและอำนาจหน้าที่ของนิติบุคคลอาคารชุด

1. ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

นิติบุคคลอาคารชุดเมื่อได้จดทะเบียนแล้วย่อมมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ดังนั้นจึงต้องมีผู้แทนโดยจัดให้มีผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดซึ่งมีอำนาจหน้าที่ มีดังนี้

 1. จัดการและดูแลทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุด เช่น จ้างคนงานมาทำความสะอาดทรัพย์ส่วนกลาง จ้างหน่วยรักษาความปลอดภัยเพื่อมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารชุดนั้น
 2. ปฏิบัติตามมติของที่ประชุมเจ้าของร่วม (เจ้าของห้องชุด) หรือตามมติของคณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ทั้งนี้โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับ
 3. ในกรณีจำเป็นและรีบด่วน ผู้จัดการมีอำนาจในกิจการเกี่ยวกับทรัพย์ส่วนกลางโดยความคิดริเริ่มของตนเองโดยไม่ต้องรอมติของที่ประชุมเข้าของร่วมหรือคณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุด แต่ต้องเป็นเรื่องกระทำไปเพื่อความปลอดภัยของอาคารชุด หรือมีความจำเป็นเร่งด่วน เช่น กรณีหลังคาอาคาชุดรั่ว หรือท่อน้ำประปารั่วไหลต้องรับจดการซ่อมแซมโดยเร็ว เป็นต้น

ผู้จัดการเป็นผู้แทนของนิติบุคคลอาคารชุดนั้น กล่าวคือ มีอำนาจหน้าที่กระทำการในเรื่องต่างๆ รวมทั้งนิติกรรมสัญญาในนามของนิติบุคคลอาคารชุดได้ภายในขอบเขตของกฎหมายและภายใต้ข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุดหรือตามมติของเจ้าของร่วมหรือคณะกรรมการการจัดการนิติบุคคลอาคารชุดซึ่งต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับ

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดต้องปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นด้วยตนเอง เว้นแต่กิจการซึ่งตามข้อบังคับหรือมติของที่ประชุมเจ้าของร่วมตาม มาตรา 48 (3) แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 กำหนดให้มอบหมายให้ผู้อื่นทำแทนจึงสามารถมอบหมายให้ผู้อื่นทำได้ ถ้าหากผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดบริหารอาคารชุดไม่สุจริต ไม่เป็นธรรม และไม่มีความโปร่งใส เจ้าของร่วมก็สามารถถอดถอนผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด และแต่งตั้งผู้จัดการคนใหม่ได้ โดยดำเนินการประชุมเจ้าของร่วมตามมาตรา 48 ( 2 ) แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522

กล่าวคือ การแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้จัดการ มติต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมทั้งหมด ถ้าเจ้าของร่วมมาประชุมมีจำนวนไม่พอที่จะถือเป็นเสียงข้างมาก ให้เรียกประชุมใหม่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเรียกประชุมครั้งก่อน การประชุมครั้งใหม่นี้ให้ออกเสียงลงมติตามจำนวนคะแนนเสียงข้างมากของผู้เข้าประชุม

 

2. คณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุด

            สำหรับคณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคลอาคารชุดนั้นจะมีหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้แล้วแต่เจ้าของห้องชุดทั้งหมดจะตกลงกัน หากจะให้มีคณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุดก็ต้องแต่งตั้งโดยมี มติที่ประชุมใหญ่ของเจ้าของร่วม ทั้งนี้โดยมติเสียงข้างมากของเจ้าของร่วมที่เข้าประชุม จำนวนคณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุดจะมีกี่คนก็ได้แต่ต้องไม่ เกิน 9 คน สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ การพ้นจากตำแหน่งตลอดจนอำนาจหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการดังกล่าวให้ เป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่ กล่าวคือ เมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามนั้น คณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุดเป็นตัวแทนของเจ้าของห้องชุด ทั้งหมด มีอำนาจควบคุมการดำเนินงานของนิติบุคคลอาคารชุดเพื่อดูแลรักษาทรัพย์ส่วน กลางในอาคารชุดนั้น

 

3. ข้อบังคับของนิติบุคลอาคารชุด

             ในการอยู่ร่วมกันในอาคารชุดจำเป็นต้องมีข้อบังคับซึ่งเป็นเสมือนข้อตกลงร่วม กันผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมในอาคารชุดที่จะต้องถือปฏิบัติและที่สำคัญเป็นหลัก เกณฑ์ในการบริหารงานของนิติบุคคลอาคารชุดดังนั้น พระราชบัญญัติอาคารชุดพ.ศ. 2522 จึงได้กำหนดให้ทุกอาคารชุดต้องมีข้อ

             บังคับของนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญดังนี้

 1. ชื่อนิติบุคคลอาคารชุดต้องมีคำนำหน้าว่า “ นิติบุคคลอาคารชุด ” ไว้ด้วย
 2. วัตถุประสงค์ตามมาตร 33
 3. ที่ตั้งสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด
 4. จำนวนเงินค่าใช้จ่ายของนิติบุคคลอาคารชุดที่เจ้าของร่วมต้องชำระล่วงหน้า
 5. ทรัพย์ส่วยกลางนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา 15 ถ้ามี
 6. การจัดการทรัพย์ส่วนกลาง
 7. การใช้ทรัพย์ส่วนบุคคลและทรัพย์ส่วนกลาง
 8. อัตราส่วนที่เจ้าของร่วมแต่ละห้องชุดมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง ตามที่ขอจด ทะเบียนอาคารชุด
 9. การเรียกประชุมใหญ่และวิธีการประชุมใหญ่เจ้าของร่วม
 10. อัตราส่วนค่าใช้จ่ายร่วมกันของเจ้าของร่วมตามมาตรา 18
 11. การแต่งตั้ง อำนาจหน้าที่ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการ
 12. ข้อความอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

         จะเห็นได้ว่าการจัดการดูแลรักษาอาคารชุดเป็นอำนาจหน้าที่ของนิติบุคคลอาคาร ชุด เพื่อเข้ามาทำหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลาง ซึ่งเป็นทรัพย์ส่วนรวมของเจ้าของห้องชุดทุกห้อง ซึ่งการดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลางเพื่อให้ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ดีเพียงใดขึ้น อยู่กับความสามารถและความสุจริตของผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ดังนั้น การที่จะได้ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดที่ดีหรือไม่เพียงใด จึงขึ้นอยู่กับการเลือกเฟ้นของเจ้าของร่วมโดยผ่านทางมติที่ประชุมดังกล่าว

กรณีเจ้าของห้องชุดประสงค์จะขายห้องชุด จะต้องใช้เอกสารดังต่อไปนี้

 1. หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (โฉนด)
 2. บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน (สำเนา)
 3. ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
 4. ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 5. บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนสมรสของคู่สมรส (สำเนา)
 6. ใบมรณบัตร (ถ้ามี)
 7. หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายส่วนกลางของนิติบุคคลอาคารชุด ดิโฮล์มเพลส คอนโดมิเนี่ยม โดยขอได้ที่ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

           ท่านจ้าของห้องชุดควรอ่านระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุด ดิโฮล์มเพลส คอนโดมิเนี่ยม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขของชุมชน

 

ข้อปฏิบัติในกรณีที่บุคคลภายนอกเข้ามาเยี่ยมและค้างแรม

 1. ผู้ที่มาติดต่อเจ้าของห้องร่วมและผู้พักอาศัย จะต้องทำการแลกบัตร ณ จุดแลกบัตรทุกครั้ง ที่เข้า- ออก จาก The Holme Place Condominium
 2. สำหรับผู้ที่มาติดต่อเจ้าของห้องร่วมและผู้พักอาศัย และต้องการค้างแรม ให้เจ้าของห้องร่วมและผู้พักอาศัยแจ้งสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน
 3. สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหาย ที่เกิดขึ้นทั้งภายใน และภายนอกรถของผู้ที่มาติดต่อผู้พักอาศัยและค้างแรม
 4. กรุณาอย่าส่งเสียงดัง รบกวนผู้พักอาศัยท่านอื่น
 5. กรุณาร่วมกันรักษาความสะอาด
 6. สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหาย ที่เกิดขึ้นในส่วนทรัพย์สินส่วนบุคคล ของผู้ที่มาติดต่อผู้พักอาศัยและค้างแรม
 7. กรุณาช่วยกันดูแล และรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง
 8. กรณีที่ผู้ที่มาติดต่อได้ก่อความเสียหายแก่ทรัพย์สินส่วนกลาง ทั้งโดยตั้งใจ และไม่ได้ตั้งใจ ผู้ที่มาติดต่อจะต้องรับผิดชอบ และชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

การดูแลรักษา พื้นลามิเนต

     1. พื้นไม้ลามิเนต ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ง่ายและสะดวกสบายต่อการดูแลรักษา โดยไม่ต้องออกแรงในการทำความสะอาด พื้นไม้ลามิเนตโดยทั่วไปจะมีความทนทานต่อการเกิดรอยด่าง รอยขูดขีดและสีไม่ซีดจาง นานระหว่าง 10-25 ปี ซึ่งวิธีง่าย ๆ ที่จะช่วยให้พื้นไม้ลามิเนต ยังคงสภาพใหม่อยู่เสมอนั้น สามารถทำได้ด้วยวิธีต่าง ๆ ต่อไปนี้

- ทำความสะอาดฝุ่นด้วยเครื่องดูดฝุ่นหรือที่ปัดฝุ่น
- ห้ามขัดด้วยน้ำยาขัดเงาหรือแว๊กซ์
- ห้ามใช้แปรงหรือใยขัด
- เช็ดคราบสกปรกต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทันที อย่าปล่อยทิ้งไว้นาน
- พยายามหลีกเลี่ยงการทิ้งให้มีน้ำอยู่บนพื้น 
- หลีกเลี่ยงการใช้น้ำในการทำความสะอาดพื้นลามิเนต

          กรณีพื้นลามิเนตที่เกิดความเสียหายเจ้าของห้องร่วมและผู้พักอาศัยจะต้องเป็นผู้ออก ค่าใช้จ่ายและการซ่อมแซม

      2. เศษกรวด ทราย สิ่งสกปรกต่าง ๆ รวมถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้พื้นไม้ลามิเนต เกิดรอยขูดขีด และสีซีดจาง เคล็ดลับง่าย ๆ ในการดูแลรักษา คือ

- ใส่วัสดุกันกระแทกไว้ใต้ขาโต๊ะและเก้าอี้ เพื่อลดรอยขูดขีด ที่อาจเกิดจากการเคลื่อนย้าย
- วางที่เช็ดเท้าไว้ที่ทางเข้าห้องเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกที่ติดเท้ามาจากภายนอก
- ปัดกวาดทำความสะอาดฝุ่นผงบนพื้นอย่างสม่ำเสมอ

      3. วิธีการทำความสะอาดคราบรอยเปื้อนต่าง ๆ สามารถทำได้ ดังนี้

- คราบน้ำมัน รอยสี รอยปากกากันน้ำ สามารถทำความสะอาดได้ด้วยผ้าสะอาดที่มีสีอ่อน เช็ดด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์อ่อน ๆ
- รอยเปื้อนคราบน้ำผลไม้ ไวน์ เบียร์ น้ำอัดลม หรือซอสปรุงรสต่าง ๆ สามารถทำความสะอาดได้ด้วยผ้าสะอาดที่มีสีอ่อนชุบน้ำอุ่น หรือเช็ดด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์อ่อน ๆ 
- น้ำตาเทียนหรือหมากฝรั่ง สามารถทำความสะอาดได้โดยการถูแรง ๆ ด้วยน้ำแข็ง หลังจากนั้นค่อย ๆ ขูดออกเบา ๆ และเช็ดออกด้วยน้ำอุ่นโดยใช้ผ้าสะอาดที่มีสีอ่อน

 

ข้อควรปฏิบัติในการใช้ที่จอดรถร่วมกัน

      เพื่อความเป็นระเบียบและความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์ จากการใช้ที่จอดรถร่วมกัน จึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านผู้พักอาศัย และผู้ใช้ประโยชน์แทนทุกท่านโปรดปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ ดังนี้

 1. ที่จอดรถเปิดบริการ 24 ชั่วโมง
 2. รถที่มีความสูงเกิน 2 เมตร ให้จอดภายนอกอาคารเท่านั้น
 3. สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด จะออกสติ๊กเกอร์ให้ผู้พักอาศัยตามสิทธิ์ ใช้เป็นใบอนุญาตผ่าน เข้า ออกที่จอดรถยนต์ ซึ่งบนสติ๊กเกอร์นั้นจะระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์
 4. ผู้พักอาศัย จะต้องแจ้งสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อลงทะเบียนรถยนต์ และต้องแจ้งให้สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดทราบ เมื่อมีเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับยานพาหนะ และนำสติ๊กเกอร์เก่ามาแลกคืน
 5. ห้ามเก็บวัสดุไวไฟ เปลี่ยนเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ อุปกรณ์ของใช้สำหรับรถยนต์ตลอดจนภาชนะ เช่น ถังผ้าเช็ดรถ บริเวณลานจอดรถ
 6. ห้ามส่งเสียงเอะอะบริเวณลานจอดรถ
 7. สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นภายใน และภายนอกรถของผู้พักอาศัย เนื่องจากสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด มีหน้าที่ดูแลการจอดรถ และให้ความสะดวกแก่ท่านเท่านั้น
 8. ห้ามล้างรถ ด้วยสายฉีดน้ำ หรือกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความสกปรกในช่องที่จอดรถยนต์
 9. โปรดปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในที่จอดรถ ที่คอยให้ความสะดวกแก่ทุกท่าน
 10. ในกรณีที่ผู้พักอาศัยจอดรถซ้อนคัน ให้ใส่เกียร์ว่างและไม่ดึงเบรกมือ และต้องจอดตรงแนวที่เหมาะสม ไม่ให้รถไหล แล้วตั้งล้อให้ตรง ควรเล็งดูทิศทางของรถว่า หากถูกเข็นเดินหน้า-ถอยหลัง แล้ว รถจะเลื่อนไปในทิศทางที่ดีหรือไม่
 11. สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด ขอสงวนสิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายรถยนต์ใดๆ ที่จอดโดยละเมิดกฎข้างต้นได้โดยไม่ต้องเตือนล่วงหน้า และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นได้

    * หมายเหตุ ระเบียบนี้อาจปรับปรุงเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม และจะแจ้งให้ทราบโดยการปิดประกาศ

 

ระเบียบและวิธีการแจ้งซ่อม

     เวลาให้บริการ 8.30-17.00 น. ของทุกวัน

 1. แจ้งเหตุ/ความต้องการ การซ่อมแซม โดยโทรศัพท์ไปยังหมายเลข 076-234999 สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด โดยระบุชื่อผู้แจ้ง หมายเลขห้อง หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ระบุปัญหา และความต้องการให้แก้ไข
 2. กรอกแบบฟอร์มการแจ้งซ่อม และการขอใช้บริการ ส่งให้ ที่สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด หรือตู้รับแจ้งเหตุงานซ่อมบำรุง บริเวณใกล้ลิฟต์โดยสารชั้น 1
 3. ช่างประจำอาคารชุด 1 ท่าน จะไปตรวจเช็คบริเวณหน้างาน ภายใน 30 นาที หลังได้รับการแจ้ง
 4. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการที่จะให้ช่างประจำอาคารชุด ซ่อมแซมทรัพย์สินส่วนบุคคล สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด จะมีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มจากลูกค้า เป็นจำนวนเงิน 200 บาท ต่อ 1 ครั้ง ไม่รวมค่าอะไหล่ที่จะเปลี่ยน
 5. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการซ่อมแซมทรัพย์สินส่วนบุคคล และต้องการนำช่างจากภายนอกเข้ามาทำการซ่อมแซม ทางฝ่ายนิติบุคคลอาคารชุด จะมีการส่งช่างไปควบคุม ดูแล จนกว่าจะทำการซ่อมแซมเสร็จ เพื่อความถูกต้องและปลอดภัยในทรัพย์สิน อีกทั้งจะมีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มจากลูกค้า เป็นจำนวนเงิน 500 บาท ต่อ 1ครั้ง
 6. ช่างประจำอาคารชุด จะดำเนินการให้บริการซ่อมแซมจนแล้วเสร็จ
 7. ช่างประจำอาคารชุดจะจัดให้มีการสรุปผลการให้บริการ ในรายงานผลการปฏิบัติงาน รายเดือน เป็นประจำทุกเดือน

 

 

ที่มา  http://holmeplace.pro-forums.us/forum-f1/topic-t13.htm