Home » ตัวอย่างคู่มือ,เอกสาร,แบบฟอร์ม » คู่มือผู้อยู่อาศัยอาคารชุด...ตัวอย่าง 2

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
คู่มือผู้อยู่อาศัยอาคารชุด...ตัวอย่าง 2

            เป็นตัวอย่าง คู่มือที่เจ้าของโครงการทำขึ้น ให้ผู้อยู่อาศัยอาคารชุด ซึ่งมีข้อมูลครบที่ควรรู้  แต่ละอาคารชุด ที่ยังไม่มี น่าจะมีการจัดทำบ้างนะครับ (นำมาประยุกต์ ปรับปรุงเนื้อหา จำเป็นใหม่ๆ เช่น เกี่ยวกับทางหนีไฟ มาตรการป้องกันอัคคีไฟ) จึงขออนุญาตินำมาเป็นตัวอย่างให้ศึกษากัน

 
ตัวอย่าง คู่มือ ผู้อยู่อาศัยอาคารชุด
(ขนาดไฟล์ 597 KB จำนวน  11 หน้า)