Home » ตัวอย่างคู่มือ,เอกสาร,แบบฟอร์ม » แบบฟอร์มตัวอย่างสัญญาเช่า และหนังสือมอบอำนาจ

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
แบบฟอร์มตัวอย่างสัญญาเช่า และหนังสือมอบอำนาจ

   สัญญาเช่าห้องพักอาศัย (แบบที่หนึ่ง)

 

   สัญญาเช่าห้องพักอาศัย (แบบที่สอง)

 

   สัญญาเช่าเครื่องเรือนและเครื่องตกแต่ง

 

   สัญญาเช่าพื้นที่ในอาคาร

 

   สัญญาเช่าบ้าน

 

   สัญญาเช่าที่ดิน

 

   สัญญาเช่าตึกแถว

 

   สัญญาจอง

 

   หนังสือมอบอำนาจ (ทั่วไป)