Home » ตัวอย่างคู่มือ,เอกสาร,แบบฟอร์ม » ตัวอย่าง จดหมายข่าว-จุลสาร-ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ภายใน อาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร ข่าวสารประจำเดือน # 3

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ตัวอย่าง จดหมายข่าว-จุลสาร-ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ภายใน อาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร ข่าวสารประจำเดือน # 3

ตัวอย่าง

ข่าวสารหมู่บ้าน จุลสารประจำเดือน พฤษภาคม 2553 หมู่บ้านสีวลี ปิ่นเกล้า-สาทร

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=jyhorseman&month=05-2010&date=28&group=11&gblog=3

  

ผลการเเนินงาน พฤษภาคม 2553
 

1. ปรับปรุงแก้ไขสภาพน้ำสระว่ายน้ำ
2. ซ่อมแซมปั้มย้ำสระว่ายน้ำสโมสร
3. ดำเนินการจัดเก็บค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง ก.ค.-ธ.ค.ปี 2552 และปี 2553
4. ดำเนินการพิจารณารับคู่สัญญาจัดจ้างในนามนิติบุคคลต่อจากโครงการ
5. ดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งเรื่องไม่อนุญาตให้ผู้รับเหมาเข้าทำงานภายในโครงการในวันอาทิตย์ เพื่อไม่ให้เกิดเสียงดังรบกวนท่านสมาชิก

มิถุนายน

1. จัดซื้อนั่งร้านเพื่อนำมาใช้ในงานซ่อมแซมและเปลี่ยนหลอดไฟแสงจันทร์
2. รณรงค์ขอตวามร่วมมือการชำระค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง
3. ดำเนินการย้ายสำนักงานนิติบุคคลฯ ไปอยู่ที่สโมสร
4. จัดทำสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์
5. ควบคุมและตรวจสอบการฝ่าฝืนระเบียบเรื่องนำสุนัขเข้ามาขับถ่ายในสวนสาธารณะ
6. จัดทำบัตรสมาชิกสปอร์ตคลับ เพื่อควบคุมการใช้บริการสโมสร สระว่ายน้ำ, ซาวน่า, ฟิตเนส สำหรับท่านสมาชิก
7. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของคู่สัญญาต่างๆ