Home » ตัวอย่างคู่มือ,เอกสาร,แบบฟอร์ม » แบบสอบถาม ประเมินการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และ พนักงานทำความสะอาด

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
แบบสอบถาม ประเมินการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และ พนักงานทำความสะอาด

ตัวอย่าง
แบบสอบถาม ประเมินการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และ พนักงานทำความสะอาด