Home » หมู่บ้าน นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร » ปัญหานิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ที่ผู้ซื้อบ้านควรรู้

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ปัญหานิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ที่ผู้ซื้อบ้านควรรู้

dailynews.co.th   วันเสาร์ ที่ 16 เมษายน 2554
ารพัดปัญหานิติบุคคลหมู่บ้าน

           รื่องนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ผู้ซื้อบ้านจัดสรรควรรู้ และต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้อง เพื่อปรับใช้ในการอยู่อาศัยร่วมกันภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรร เพราะส่วนใหญ่เป็นปัญหาในเชิงปฏิบัติ

           มู่บ้านจัดสรร เปรียบเหมือนชุมชนหนึ่งที่ต้องอยู่ร่วมกันผู้อยู่อาศัยต้องดูแลตัวเอง และเงินทุนในการดูแลทรัพย์สินส่วนกลาง หรือเงินค่าส่วนกลางนั้น ผู้อยู่อาศัยทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบ จะต้องเป็นกองทุนที่สามารถนำมาใช้จ่ายดูแล บริหารจัดการสาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในโครงการได้อย่างเหมาะสม

           นอดีตเจ้าของโครงการส่วนใหญ่ดูแลจัดการสาธารณูปโภคต่าง ๆ ได้ไม่ดีเท่าที่ควร มีการใช้จ่ายเงินกองทุนค่าส่วนกลางที่ไม่ชอบ และมีปัญหาอีกหลายประการจนต้องใช้กฎหมายมาบังคับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้อยู่อาศัย หรือการให้ผู้อยู่อาศัยมีส่วนร่วมในการจัดตั้งและบริหารจัดการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเพื่อจะได้ดูแลเอง

          
ดยเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้วต้องการให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้อยู่อาศัยในโครงการหมู่บ้านจัดสรร ไม่ต้องการให้เจ้าของโครงการเอารัดเอาเปรียบ แต่ในทางปฏิบัติกลับตรงกันข้าม การส่งมอบสาธารณูปโภคให้กับลูกบ้านจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรนั้น ส่วนใหญ่ไปไม่รอด ปัจจัยหลัก เพราะความไม่พร้อมของลูกบ้าน การสรรหาตัวแทนเพื่อเข้ามาเป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร การบริหารจัดการงานในฐานะเป็นนิติบุคคล การพิจารณาเบิกจ่ายเงินต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งแต่ละคนมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน ปัญหาที่เกิดภายหลังการจัดตั้งนิติบุคคล และลูกบ้านรับหน้าที่ดูแลกันเองนั้น ล้วนมีแต่ปัญหาที่ตามมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้จ่ายเงินกองทุนส่วนกลาง ซึ่งมีทั้งใช้มากเกินไป และประหยัดเกินไป (กลัวจะถูกตรวจสอบ)

          
นเรื่องของการประหยัดการใช้จ่ายเงินกองทุนส่วนกลางนั้นจะเห็นได้ชัดว่าหลายโครงการที่มีพื้นที่ส่วนกลางที่ต้องดูแลเป็นจำนวนมาก เช่น พื้นที่สวนสวย ทะเลสาบภายในหมู่บ้าน สิ่งเหล่านี้หากดูแลไม่ดีก็จะส่งผลให้โครงการเสื่อมโทรมในที่สุด ทะเลสาบแสนสวยก็จะกลายเป็นน้ำเน่าเสีย แต่การดูแลก็ต้องแลกกับค่าใช้จ่ายที่มีจำนวนเงินที่สูงตามไปด้วย    

          
มื่อลูกบ้านรับมาบริหารเอง ปัญหาแรกคือ การเก็บเงินค่าส่วนกลางได้ไม่ครบทุกบ้าน ปัญหาต่อมาคือ เมื่อเห็นรายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มองว่าสูงเกินไป หรือไม่จำเป็น บางโครงการเห็นว่าค่าใช้จ่ายส่วนรักษาความปลอดภัย มีจำนวน รปภ.มากไป ก็ตัดลดในส่วนนี้ออก เหลือ รปภ. ในสัดส่วนที่น้อยเกินกว่าจำนวนบ้าน เกิดปัญหาขโมยเข้าโครงการ       

           ปัญหาเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างภายในโครงการที่เป็นแบบเปิด-ปิดด้วยแรงคน (ไม่ได้เป็นแบบเปิด-ปิดอัตโนมัติตามแสงธรรมชาติ) เห็นว่ามีมากเกินไป กลัวเปลือง ก็สั่งปิด ทำให้มีจุดอับ จุดบอดของแสง ก่อให้เกิดอันตรายภายในโครงการ ส่วนบริเวณสวน พื้นที่สวนขนาดใหญ่ที่เคยเป็นจุดขายสำคัญของโครงการ เมื่อลูกบ้านต้องดูแล และเห็นค่าใช้จ่ายส่วนนี้สูงลิบก็เริ่มลด เมื่อไม่มีการดูแลจัดการที่ดี ในที่สุดสวนสวยก็กลายเป็นสวนร้าง หมดความสวยงาม หมู่บ้านที่เคยน่าอยู่ก็เปลี่ยนแปลงไป
 

            ปัญหาที่กล่าวถึง เป็นปัญหาภายหลังการจัดตั้งนิติบุคคลที่ผู้ซื้อบ้านจัดสรรจะต้องประสบ จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนและหาแนวทางแก้ไขไว้ล่วงหน้าจะเป็นการดีที่สุดนะครับ.

 

ดินสอพอง

ที่มา   http://dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryID=507&contentID=133007