Home » หมู่บ้าน นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร » การเลือกซื้อบ้านจัดสรร ต้อง คำนึงถึงการบริหารจัดการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
การเลือกซื้อบ้านจัดสรร ต้อง คำนึงถึงการบริหารจัดการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

ความพร้อมของนิติบุคคล

dailynews.co.th กฎหมายรอบรั้ว วันที่ 21 มกราคม 2555

           การเลือกซื้อบ้านจัดสรรโดยส่วนใหญ่แล้วจะเริ่มต้นจากการพิจารณาราคาและทำเล ความสวยงาม และพื้นที่ใช้สอยที่ต้องการ โดยไม่ได้นึกถึงว่าหากเข้าอยู่อาศัยแล้วจะมีความสุขมากน้อยเพียงใด คำตอบสุดท้ายคงจะหนีไม่พ้น “นิติบุคคล” ที่จะบริหารจัดการ

           สำหรับโครงการบ้านจัดสรรที่ขออนุญาตจัดสรรตาม พ.ร.บ.จัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 กฎหมายได้กำหนดให้เมื่อปิดการขายแล้ว (มีการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อหลังสุดท้ายแล้ว) จะต้องทำการจัดตั้ง นิติบุคคลบ้านจัดสรรตามกรอบที่กฎหมายกำหนด เพื่อการดูแลสาธารณูปโภค และการรักษาความปลอดภัยภายในโครงการ โดยให้มีการเปิดประชุมใหญ่ให้ผู้มีกรรมสิทธิ์เห็นด้วยกับการจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรรมากกว่า 50% ของทั้งหมด รวมถึงการคัดเลือกคณะกรรมการและการพิจารณา กฎระเบียบที่อยู่อาศัยจะเห็นได้ว่านิติบุคคลบ้านจัดสรรจะไม่มีความพร้อมมากนัก เพราะบางโครงการไม่ได้มีการกำหนดเงินกองทุนและค่าส่วนกลางไว้ก่อน ค่าส่วนกลางก็จะเก็บได้ภายหลังจากจัดตั้งนิติบุคคล และเป็นอัตราที่ประชุมอนุมัติ ถ้าสมาชิกส่วนใหญ่เข้าใจและเห็นความสำคัญก็จะไม่มีปัญหา แต่โดยทั่วไปมักจะกำหนดค่าส่วนกลางในอัตราที่ต่ำเพราะกลัวเป็นภาระ นอกจากนี้ผู้ที่ไม่เข้าร่วมประชุมก็ยังไม่สนใจที่จะจ่ายอีกด้วยโดยอ้างว่าไม่ได้เข้าประชุม สุดท้ายก็จะเป็นปัญหาการบริหารนิติบุคคลในภายหลัง ทั้งนี้ยกเว้นโครงการของผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐานจะระบุในสัญญาซื้อขายว่าจะมีการเรียกเก็บเงินกองทุนและค่าส่วนกลางไว้ล่วงหน้าอย่างเพียงพอ เพื่อเป็นต้นทุนเริ่มแรกของการบริหารนิติบุคคล

          นิติบุคคลจะเป็นองค์กรที่จะบริหารจัดการอาคารชุดและบ้านจัดสรรให้เราอยู่อย่างมีความสุข จึงมีหน้าที่หลักด้านการรักษาความปลอดภัย ดูแลจัดเก็บขยะ ความสะอาด กวาดถนน คอยปรับปรุงแก้ไขไฟฟ้าส่องสว่าง ประสานงานดูแลเรื่องน้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภค การบริหารจัดการสโมสรและสระว่ายน้ำ

           
ดังนั้น การเลือกซื้อบ้านจัดสรร โดยไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยด้านการบริหารจัดการหลังการเข้าอยู่อาศัย สุดท้ายก็จะอยู่กับชุมชนที่ขาดระเบียบ กฎเกณฑ์กติกา เกิดความเสื่อมโทรมของบ้าน ราคาตกต่ำลง จึงอยากแนะนำว่าถ้าเลือกซื้อบ้านหรือห้องชุด การเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการของนิติบุคคลมีความสำคัญมาเป็นอันดับแรก และความสุขในการอยู่อาศัยจะตามมาในที่สุด.

ดินสอพอง

ที่มา  http://www.dailynews.co.th/article/950/8387