Home » หมู่บ้าน นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร » การบริหารหมู่บ้านไม่จัดสรร ..ถาม-ตอบ กับมีชัย

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
การบริหารหมู่บ้านไม่จัดสรร ..ถาม-ตอบ กับมีชัย

การบริหารหมู่บ้านไม่จัดสรร
ถาม-ตอบ กับมีชัย meechaithailand.com

คำถาม

เรียน อาจารย์มีชัย ฯ ที่เคารพ


        ข้าพเจ้ามีประเด็นปัญหาเรียนถามอาจารย์ ดังนี้ค่ะ

1. นิติบุคคลไทยซื้อที่ดินแปลงใหญ่ และแบ่งขายแก่บุคคลเป็นรายๆ โดยไม่จัดสรรที่ดินเมื่อปี 2547  ( ทั้งที่อยู่ในเกณฑ์ต้องจัดสรร ) พื้นที่บางแปลงขายได้แล้ว แต่พื้นที่ส่วนกลาง และ คลับเฮ้าส์ ยังเป็นของนิติบุคคลนี้ค่ะ

 2. ปัจจุบัน หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่มีชาวต่างชาติซึ่งเกษียณอายุอาศัยอยู่กว่าครึ่ง พวกเขาต้องบริหารจัดการกันเอง  เนื่องจากเจ้าของบริษัทได้หายไป ไม่สามารถตามหาตัวได้เป็นเวลาหลายปีแล้ว ( เหลือแต่กรรมการคนไทยซึ่งก็มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลค่ะและก็ติดตามตัวไม่ได้เหมือนกันค่ะ )

 3. ทนายแนะนำให้ปิดบริษัทเดิมแล้วตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาดูแลหมู่บ้านนี้ ตั้งคนไทยเป็นทั้งกรรมการผู้มีอำนาจและผู้ถือหุ้น โดยไม่มีชาวต่างชาติในหมู่บ้านเข้าไปเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้น (  ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่า แม้นตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาก็ยังไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ตรงจุดค่ะ )

4. คำถามคือ

          4.1 ทำอย่างไร จึงจะทำให้ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านสามารถบริหารกิจการหมู่บ้านทั้งพื้นที่หมู่บ้านส่วนที่เหลือและบริหารส่วนกลางของหมู่บ้านได้โดยถูกกฎหมายคะ (  คือได้รับคำปรับทุกข์และเท่าที่รู้จักเขาเป็นคนต่างชาติที่น่ารกและใจดีค่ะอาจารย์)

         4.2  บริษัทเดิมที่มีอยู่จะดำเนินการบริหารหมู่บ้านต่อไปได้หรือไม่อย่างไร

          4.3  บริษัทใหม่ที่ตั้งขึ้นหากยังตั้งอยู่จะมีผลกระทบใดกับหมู่บ้านหรือไม่คะ  

           ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งค่ะ ในความกรุณาให้คำแนะนำค่ะ

 

คำตอบ  

4.1 ก็ให้เขาประชุมกันร่างข้อบังคับระหว่างกันและทุกคนทุกบ้านลงนามที่จะปฏิบัติตามข้อบังคับนั้น แต่จะไปยุ่งกับทรัพย์ส่วนกลางที่ไม่ใช่ของผู้อยู่อาศัยรวมทั้งคลับเฮ้าส์ไม่ได้ เว้นแต่คนที่เป็นเจ้าของเขาจะยินยอมยกให้แก่คนที่อยู่อาศัย

4.2 บริษัทเดิมก็ไม่มีอำนาจบริหารหมู่บ้านได้ ถ้าจะมีก็คงมีแต่หน้าที่ที่จะให้บริการตามสัญญาที่ทำกันไว้กับผู้ซื้อ (หากมีการทำสัญญาเช่นนั้น)

4.3 ไม่แน่ใจว่าบริษัทใหม่ที่ว่าคืออะไร และจะตั้งขึ้นมาทำไม

     การสร้างชุมชุนขึ้นมาใหม่ ถ้าอยู่ภายใต้กฎหมาจัดสรรที่ดิน ก็อาจแปลงสภาพชุมชนนั้นเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เป็นองค์กรที่จะดูแลความเป็นอยู่และเก็บเงินค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ออกข้อบังคับให้ทุกคนปฏิบัติได้  แต่ถ้าไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายจัดสรรที่ดิน ชุมชนนั้นก็เหมือนบ้านทั่ว ๆ ไป ที่อยู่ภายใต้องค์กรของทางราชการ คือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเทศบาล อบต. เว้นแต่คนในชุมชนจะทำความตกลงร่วมกันในการดำรงชีวิตภายในหมู่บ้านมีชัย ฤชุพันธุ์
10 พฤศจิกายน 2554

ที่มา  http://www.meechaithailand.com/ver1/?module=4&cateid=04&action=view&id=045839