Home » หมู่บ้าน นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร » ปัญหาและอุปสรรคการในจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ปัญหาและอุปสรรคการในจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

อุปสรรคการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านฯ

dailynews.co.th - กฎหมายรอบรั้ว วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2555

         แม้ พ.ร.บ.จัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 จะเปิดโอกาสให้หมู่บ้านทั่วประเทศ สามารถจัดระเบียบการอยู่อาศัยร่วมกัน โดยการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เพื่อบริหารการจัดการด้วยตนเอง แต่ในทางปฏิบัติจริงนั้น เป็นเรื่องที่ยากพอสมควรครับ

         อุปสรรคสำคัญอยู่ที่กฎหมายกำหนดให้ ผู้ซื้อบ้านลงมติเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่ง ของจำนวนแปลงทั้งหมดของโครงการขึ้นไปจึงจะจัดตั้งเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้

         ด้วยเหตุนี้ ไม่ว่าจะมีออกหนังสือเชิญชวนให้สมาชิกให้เข้าประชุมกี่ครั้งกี่คราว คะแนนเสียงก็ไม่ครบสักที นอกจากนี้ ผู้ซื้อบ้านส่วนใหญ่ยังติดใจสงสัย ระหว่างการจด และไม่จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร อยู่หลายประเด็น เช่น

        - ในโครงการมีหลายเฟสหลายโซน บางส่วนมีผู้พักอาศัย แต่หลายซอยกำลังตอกเข็มเทคาน และก่อสร้างอยู่โครม ๆ รอให้เสร็จเรียบร้อยทุกหลังแล้วจึงจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านไปพร้อม ๆ กันไม่ดีกว่าหรือ

        - จดทะเบียนนิติบุคคลทำไม ในเมื่อผู้ซื้อบ้านทุกรายก็ได้จ่ายเงินค่าภาษีเงินได้แล้ว ควรเป็นหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

        - ระหว่างจัดตั้งกับไม่จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร จะมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรจะว่าไป หมู่บ้านจัดสรรแทบทุกแห่ง เมื่อมีการประชุมเพื่อพิจารณาลงมติในเรื่อง จัดหรือไม่จัดตั้งนิติบุคคล ของหมู่บ้าน จะมีการแบ่งออกเป็น 3-4 กลุ่ม ดังนี้

  • กลุ่มแรก คือกลุ่มที่พร้อมสนับสนุนเต็มร้อย
     
  • กลุ่มที่สอง คือกลุ่มที่ไม่ต้องการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร อาจเป็นด้วยเพราะเหตุต่าง ๆ เช่น ไม่แน่ใจ หรือไม่รู้ข้อมูลรายละเอียดเรื่องนี้มาก่อน (พวกรู้ไม่จริง)
     
  • กลุ่มที่สาม คือพวกคัดค้านต่อต้านการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรชนิดหัวชนฝา มีการชักชวน ตีพิมพ์เอกสารแจกจ่าย ด่าว่าเจ้าของโครงการอย่างเสีย ๆ หาย ๆ

พร้อมสรุปท้ายให้ผู้ซื้อบ้านรายอื่น ๆ เห็นคล้อยตาม แต่ต้นสายปลายเหตุของคนกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่จะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังทะเลาะ หรือมีข้อพิพาทกับบริษัทเจ้าของโครงการในเรื่องซื้อขายบ้านแทบทั้งนั้น

  • กลุ่มสุดท้าย คือกลุ่มที่นอนหลับทับสิทธิ ไม่ค่อยจะมีความรู้ร้อนรู้หนาวในแทบทุก ๆ เรื่องเพราะต้นสายปลายเหตุส่วนใหญ่จะมาจาก 2-3 กลุ่มท้ายเหล่านี้ จึงส่งผลให้หมู่บ้านจัดสรรจำนวนมาก (แทบจะทั้งหมด) จนถึงบัดนี้ไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้แล้วหมู่

        บ้านของคุณล่ะ อยู่ในกลุ่มไหนครับ.

ดินสอพอง.. ที่มา http://www.dailynews.co.th/article/950/136971