Home » หมู่บ้าน นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร » การซื้อบ้านควรคำนึงถึงกฎหมายควบคุมอาคาร

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
การซื้อบ้านควรคำนึงถึงกฎหมายควบคุมอาคาร

กฎหมายควบคุมอาคารกับการซื้อบ้าน

dailynews.co.th กฎหมายรอบรั้ว วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2555

        การซื้อบ้านจัดสรร ผู้ซื้อมักมีความคิดคล้าย ๆ กันว่า เจ้าของบ้านสามารถดำเนินการใด ๆ ก็ได้ภายในขอบเขตรอบรั้วบ้าน แต่ที่จริงแล้ว บ้านจัดสรรที่ซื้อนั้นจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายควบคุมอาคาร

        ปัจจุบัน กฎหมายควบคุมอาคาร จะควบคุมเรื่องสำคัญ 4 ประการ คือควบคุมเรื่องความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัยต่อผู้ใช้อาคาร ความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อสังคมและชุมชน และสร้างมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

        กฎหมายควบคุมอาคาร เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ซื้อที่อยู่อาศัย เนื่องจากกฎหมายระบุว่า ที่อยู่อาศัย จะประกอบด้วยเรื่องของการสร้างบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถวหรือที่เรียกว่าทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และตึกแถว ซึ่งตึกแถวและบ้านแถว (ทาวน์เฮาส์) แม้ว่าจะจัดเป็นที่อยู่อาศัยเหมือนกันแต่ก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของการกำหนดระยะถอยร่นของอาคาร  (ที่ว่างด้านหน้าระหว่างรั้วกับแนวเขตที่ดิน) กฎหมายกำหนดให้บ้านแถวหรือทาวน์เฮาส์ ต้องมีรั้วด้านหน้า ด้านหลังและเส้นแบ่งระหว่างบ้านแถวแต่ละหน่วย ส่วนบ้านแฝดจะต่างจากบ้านเดี่ยวตรงที่บ้านแฝดต้องมีผนังแบ่งร่วมกัน

        เมื่อทราบดังนี้แล้ว ก่อนที่จะซื้อบ้านก็ควรคำนึงถึงกฎหมายควบคุมอาคารด้วย เพราะต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอน ซึ่งหากพิจารณาตามกฎหมายควบคุมอาคาร บ้านที่ควรเลือกซื้อก็คือบ้านที่มีการก่อสร้าง และใช้อาคารตามที่กฎ หมายกำหนด ถ้าซื้อบ้านราคาถูกแต่สร้างผิดกฎหมาย ผู้ซื้ออาจต้องถูกดำเนินคดี และรื้อถอนในภายหลังได้ แม้ว่าจะไม่ใช่ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างก็ตาม เช่นการซื้อบ้านที่มีการต่อเติมในภายหลังจากที่มีการขออนุญาตก่อสร้างไปแล้ว โดยไม่มีการแจ้งขอดัดแปลงอาคาร ถ้าผู้เป็นเจ้าของบ้านต้องการต่อเติมอาคาร การต่อเติมนั้นต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 5 ตารางเมตร ถ้าพื้นที่ที่ต่อเติมนั้นเกินจาก 5 ตารางเมตรขึ้นไป ก็เข้าข่ายเป็นการขอดัดแปลงอาคาร หรือถ้ามีการเพิ่มน้ำหนักให้แก่โครงสร้างเกิน 10% ของโครงสร้างเดิม ก็ถือว่าเป็นการดัดแปลงอาคารด้วยเช่นกัน ผู้เป็นเจ้าของบ้านต้องไปขออนุญาตต่อเติมอาคารตามกฎหมาย

        ผู้ซื้อบ้านส่วนใหญ่อาจไม่มีโอกาสรู้ได้ว่า บ้านที่ซื้อมานั้นมีการต่อเติมหรือไม่ ดังนั้นผู้ซื้อควรทำการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นก่อนตัดสินใจซื้อ เพราะหากเป็นการซื้อในโครงการจัดสรร และถึงแม้ว่าเป็นการต่อเติมไม่เกิน 5 ตารางเมตร แต่หากการต่อเติมทำให้ระยะห่าง หรือระยะถอยร่นไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ก็ไม่สามารถต่อเติมได้ ข้อแนะนำ คือผู้ซื้อบ้านสามารถตรวจสอบได้จากทางโครงการ หรือตรวจสอบจากแบบแปลนบ้านที่โครงการเสนอขายว่าตรงกับที่มีการก่อสร้างจริงหรือไม่ การขอดูแบบแปลนของบ้านหลังที่จะซื้อสามารถทำได้ เนื่องจากขณะนี้บริษัทผู้ก่อ สร้างส่วนใหญ่นั้นนำระบบการเปิดเผยข้อมูลพิมพ์เขียวให้ลูกค้าตรวจสอบ เพื่อเพิ่มความมั่นใจ และตามกฎหมายผู้ซื้อบ้านก็สามารถร้องขอ เพื่อจะดูเอกสารดังกล่าวได้เช่นกันนะครับ.

ดินสอพอง.. ที่มา http://www.dailynews.co.th/article/950/138123