Home » หมู่บ้าน นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร » การกำหนดอัตราค่าปรับของค่าบำรุงรักษาสาธารณูปโภค (ค่าส่วนกลาง) นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
การกำหนดอัตราค่าปรับของค่าบำรุงรักษาสาธารณูปโภค (ค่าส่วนกลาง) นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

 

                  การที่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร จะกำหนดอัตราค่าปรับของค่าบำรุงรักษาสาธารณูปโภค (ค่าส่วนกลาง) นั้น จะต้องเป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินของแต่ละจังหวัดครับ

                  สำหรับที่ดินในกรุงเทพมหานครนั้น มีระเบียบของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพฯ กำหนดไว้ว่า อัตราค่าปรับ ของค่าส่วนกลางที่ผิดนัดค้างชำระ สำหรับที่ดินที่ใช้เพื่ออยู่อาศัยและที่ดินเปล่านั้น นิติบุคคลหมู่บ้านฯ สามารถเรียกเก็บค่าปรับได้ม่เกินร้อยละสิบของจำนวนเงินที่ค้างชำระครับ

                  กรณีนิติบุคคลหมู่บ้านฯ เรียกเก็บค่าปรับเกินกว่าที่ระเบียบกำหนด สามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน ของจังหวัดที่คุณอยู่ได้ครับ หรือจะให้ทนายความส่งหนังสือชี้แจงไปก็ได้ครับ

 

ที่มา  http://www.lawyerscouncil.or.th/source/index.php?option=com_kunena&Itemid=4&func=view&catid=7&id=87