Home » หมู่บ้าน นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร » เรื่องของชื่อ "โครงการหมู่บ้านจัดสรร"

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
เรื่องของชื่อ "โครงการหมู่บ้านจัดสรร"

โดย...สัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์
          โครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ในระหว่างการขายเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีรวมกันทั้งสิ้นมากกว่า 1,000 โครงการ มีทั้งโครงการบ้านจัดสรรแนวราบและโครงการอาคารสูง มีหน่วยขายตามผังโครงการนับแสนหน่วย ส่วนในต่างจังหวัดอื่นๆ ก็มีโครงการบ้านมากมายแตกต่างกันในประเภท ตามสภาพความเหมาะสมและลักษณะของผู้ซื้อในพื้นที่นั้นๆเนื่องจากโครงการแต่ละโครงการในแต่ละพื้นที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแตกต่างกัน ผู้ประกอบการจึงพยายามเลือกตั้งชื่อโครงการที่คิดว่าจะช่วยในการขายได้ดีที่สุด
 
           โครงการที่อยู่อาศัยของไทยในอดีตเริ่มจากโครงการจัดสรรแนวราบ ชื่อที่ใช้ตั้งในการเรียกโครงการมักเป็นชื่อไทยๆ ในยุคแรกๆ ประมาณ40 ปีที่แล้วเมื่อโครงการหมู่บ้านเสนานิเวศน์ขายดิบขายดี จากการออกโฆษณาทางโทรทัศน์ที่โดดเด่นจนผู้คนจำวลี "บ้านเราเสนานิเวศน์นะ ... บ้านเราก็เสนานิเวศน์เหมือนกัน..." ติดปากผู้คนยุคนั้นอย่างกว้างขวาง

           หลังจากนั้นก็มีโครงการบ้านจัดสรรอื่นๆของผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ใช้คำว่า "นิเวศน์"ตามกันมาอีกมากมาย มาในระยะหลังจึงมีการแตกแนวออกไปเรียกเป็นอย่างอื่น บางครั้งเรียกว่า "วิลลา" หรือ "แมนชัน" ทั้งๆ ที่โครงการไม่ได้มีความหรูหราหรือโอ่โถงขนาดคฤหาสน์ เป็นการสื่อความหมายเกินความเป็นจริงไปมาก

           ในปัจจุบันหลายๆ โครงการมักใช้ภาษาอังกฤษในการตั้งชื่อโครงการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมที่ชื่อส่วนใหญ่น่าจะมากกว่าร้อยละ 90 จะกระเดียดออกไปทางภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งอื่นๆนัยว่าเพื่อให้ฟังดูเสมือนเป็นสินค้าระดับบนสามารถขายให้ลูกค้าที่ชอบพูดไทยคำฝรั่งคำหรือลูกค้าชนชั้นกลางขึ้นไปจนถึงลูกค้าชาวต่างประเทศมีข้อท้วงติงเล็กน้อยสำหรับการตั้งชื่อโครงการเป็นภาษาอังกฤษว่า ผู้ประกอบการควรตั้งชื่อให้ถูกหลักภาษาหรือแปลความหมายได้ก็จะดี และพยายามอย่าสื่อความหมายเกินความจริงมากนัก เพราะบางครั้งผู้ประกอบการเล่น
ตั้งชื่อที่ไม่สามารถหาความหมายได้ในพจนานุกรมใดๆ เรียกว่าบัญญัติศัพท์ภาษาอังกฤษแบบไทยๆ ขึ้นมากันเอง

            บางครั้งมีการนำคำคุณศัพท์มาใช้เป็นคำนาม เช่น โครงการที่ขึ้นต้นว่า "The" บางโครงการ หรือชื่อบางชื่อไม่ได้สื่อความหมายไปในทางที่ดีเลยก็ยังอุตส่าห์นำมาตั้ง ขออนุญาตไม่ยกตัวอย่างเหล่านี้ เพราะไม่ประสงค์จะพูดถึงโครงการใดโดยเฉพาะเจาะจง

            ในกรณีการตั้งชื่อโครงการเป็นชื่อย่อนั้นก็ไม่น่าจะดึงดูดใจผู้ซื้อเท่าไร เพราะในชีวิตประจำวันของเราทุกคนก็ต้องพยายามจำตัวย่อสารพัดทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศแย่อยู่แล้ว ไฉนจะต้องมาจำชื่อย่อโครงการให้รุงรังปวดหัวมากขึ้นอีก

            การตั้งชื่อโครงการที่ออกเสียงไม่เกิน 4 พยางค์ หากแปลชื่อทับศัพท์ ต้องมั่นใจว่าเมื่อออกเสียงเป็นอีกภาษาหนึ่ง แล้วความหมายจะไม่หยาบโลน เช่น หมู่บ้าน "อยู่สุข" เวลาเขียนภาษาอังกฤษอาจกลายเป็น "You S_ _k" หรือคำว่า "พร" หากเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า"Porn" อาจกลายเป็นคำย่อของสิ่งลามก

            ชื่อโครงการที่ตั้งขึ้นตามการพัฒนาโครงการที่มีมากขึ้นตามลำดับนั้น มักจะอยู่ติดกับตัวโครงการไปตลอดหลายสิบปีที่โครงการนั้นยังดำรงอยู่ เว้นแต่ว่าจะมีเจ้าของใหม่มาครอบครองแทนและเปลี่ยนชื่อใหม่ เวลาที่ลูกบ้านจะบอกคนอื่นว่าอาศัยอยู่ที่ไหน เขาควรจะสามารถบอกได้โดยภาคภูมิใจว่าอยู่ในโครงการที่มีชื่อและมีความหมายเป็นมงคล

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์ : โพสต์ทูเดย์ 06-07-2010