Home » หมู่บ้าน นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร » พื้นที่ส่วนกลาง เป็นสิทธิ์ของ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
พื้นที่ส่วนกลาง เป็นสิทธิ์ของ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

dailynews.co.th  วันเสาร์ ที่ 16 ตุลาคม 2553  กฎหมายรอบรั้ว

มีผู้อ่านทางบ้านได้สอบถามปัญหาเกี่ยวกับบ้านจัดสรร โดยสรุปได้ดังนี้   

           เรื่องการจัดเก็บค่าส่วนกลางตามหมู่บ้านจัดสรรนั้น จะมีการเรียกเก็บจากลูกบ้านในอัตราที่เท่ากันทุกหลัง แต่เนื่องจากที่ดินในโครงการบ้านจัดสรรแต่ละแปลงจะมีขนาดและพื้นที่ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับรูปร่างของที่ดิน จึงทำให้มีการจัดเก็บในจำนวนเงินที่ไม่เท่ากัน โดยปกติจะจัดเก็บในอัตราที่เท่ากันเป็นตารางวา ตามขนาดของพื้นที่ดินแต่ละแปลง ดังนั้นหากบ้านใดมีเนื้อที่ดินมาก ก็อาจจะต้องเสียค่าส่วนกลางในจำนวนเงินที่มากตามไปด้วย
    
           ซึ่งถือว่าเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแล้วครับ แต่อย่าเข้าใจผิดคิดว่าการเสียค่าส่วนกลางในจำนวนที่มากกว่าคนอื่นแล้ว   จะทำให้เจ้าของบ้านหลังนั้นมีสิทธิมีเสียง หรือเสียงดังกล่าวเหนือคนอื่นในโครงการนะครับ เพราะค่าส่วนกลางที่เราเสียไปนั้น ก็เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทรัพย์สินภายในโครงการ หากมีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้ว ทรัพย์ส่วนกลางก็จะเป็นกรรมสิทธิ์ของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรนั้น ซึ่งตามกฎหมายแล้วถือเป็นนิติบุคคลต่างหากจากสมาชิกในหมู่บ้านจัดสรรนั้น
    
          
เรื่องของพื้นที่หน้าบ้าน ถือเป็นทรัพย์สินของนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร เจ้าของบ้านไม่ใช่เจ้าของที่มีกรรมสิทธิ์ เพียงแต่มีสิทธิใช้ประโยชน์ได้ก่อนบุคคลอื่น หมายความว่าผู้อื่นก็ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้เช่นกัน แต่หากเจ้าของบ้านจะใช้ประโยชน์ก็มีสิทธิใช้ก่อน แต่อย่างไรก็ดีการใช้ประโยชน์ดังกล่าวนั้นต้องไม่ก่อความเดือดร้อน หรือกระทบกระเทือนสิทธิ ของผู้อื่นเกินสมควรด้วนนะครับ
    
          
เรื่องการจอดรถหน้าบ้าน หากเจ้าของบ้านไม่จอดรถหน้าบ้าน บุคคลอื่นก็สามารถมาจอดรถได้ ถือเป็นที่สาธารณะ สมาชิกในโครงการทุกคนมีสิทธิที่จะใช้จอดได้ แต่ต้องไม่ถึงขนาดที่ก่อความเดือดร้อนให้กับเจ้าของบ้าน เช่น ไม่จอดรถกีดขวางทางเข้าออกของเจ้าของบ้าน หรือไม่เปิดเครื่องเสียงดังเกินไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสำนึกผิดชอบ และมารยาทซึ่งสมาชิกในหมู่บ้านจัดสรรนั้น ๆ ควรจะให้ความสำคัญ
    

           เรื่องการเลี้ยงสัตว์ในหมู่บ้านจัดสรร หรือการพาสัตว์เลี้ยงไปเดินเล่นนั้น สมาชิกในหมู่บ้านจัดสรรสามารถทำได้ครับ ไม่ว่าจะเดินบนถนน หรือบนฟุตปาธหน้าบ้านคนอื่นก็ตาม แต่ต้องคอยระวังไม่ให้สัตว์เลี้ยงขับถ่ายสิ่งปฏิกูลลงในที่สาธารณะนั้น และอาจจะขัดกับข้อบังคับของนิติบุคคลบ้าน  จัดสรรด้วย
    

           เรื่องการนำม้านั่งมาวางหน้าบ้าน เพื่อนั่งเล่น หรือพักผ่อนยามเย็นนั้น หากไม่ก่อความเดือดร้อน หรือก่อความรำคาญให้กับสมาชิกคนอื่นภายในหมู่บ้านก็สามารถทำได้ เว้นแต่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรนั้น ๆ จะมีข้อบังคับกฎห้ามเอาไว้ เพราะถือว่าทุกคนมีสิทธิใช้ประโยชน์ร่วมกัน แต่อย่างไรก็ตามต้องไม่ก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่สมาชิกในโครงการด้วย และการจัดวางม้านั่งดังกล่าวไม่ใช่จัดวางโดยมีเจตนาเพื่อ คอยสอดส่อง หรือแอบมองเข้าไปยังบ้านของผู้อื่น เพราะอาจ เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นได้ด้วยนะครับ.
 

ดินสอพอง
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน