Home » หมู่บ้าน นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร » ตัวอย่าง แนวทางการบริหารงานของนิติบุคคลและคณะกรรมการหมู่บ้าน

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ตัวอย่าง แนวทางการบริหารงานของนิติบุคคลและคณะกรรมการหมู่บ้าน

ตัวอย่าง แนวทางการบริหารงานของนิติบุคคลและคณะกรรมการหมู่บ้าน ประดับดาว

ที่มา  http://www.raksban.com/Flash/แนวทางการบริหารงานของนิติบุคคลและคณะกรรมการหมู่บ้านประดับดาว.swf