Home » วิทยาการ ไอที โลกาภิวัฒน์ » ชีวิตกับเทคโนโลยี คุยกับ ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ รายการเปิดหน้าคุย@noppatjak Nation TV

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ชีวิตกับเทคโนโลยี คุยกับ ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ รายการเปิดหน้าคุย@noppatjak Nation TV

รายการ "เปิดหน้าคุย" (Nation TV)
วันเสาร์ 24 ก.ย. 2011
คุยกับ ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ @pawoot แห่ง TARAD.COM
ดำเนินรายการโดย นภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์ @noppatjak